Výsledky volieb do samosprávy – 2018

Výsledky volieb konaných 10.11.2018

Počet voličov zapísaných v zozname voličov: 166
Počet voličov, ktorí sa zúčastnili na hlasovaní: 137
Počet platných hlasovacích lístkov pre voľby do obecného zastupiteľsta: 135
Počet platných hlasovacích lístkov pre voľby starostu obce: 136

Zvolení kandidáti do obecného zastupiteľstva:

1. Stanislav Bitala, Smer-sociálna demokracia, 70 platných hlasov
2. Lenka Válovčanová, Strana moderného Slovenska, 66 platných hlasov
3. Miroslav Kováč, nezávislý kandidát, 54 platných hlasov
4. Miroslava Porubiaková, Strana moderného Slovenska, 51 platných hlasov
5. Katarína Mareková, Strana moderného Slovenska, 50 platných hlasov

Zvolený starosta:

Marián Ilčík, Strana moderného Slovenska, 34 platných hlasov

Náhradníci – kandidáti, ktorí neboli zvolení do obecného zastupiteľstva:

1. Milan Sojka, Slovenská národná strana, 44 platných hlasov
2. Marian Úradník, nezávislý kandidát, 38 platných hlasov
3. Vojtech Ilčík, Kresťanskodemokratické hnutie, 34 platných hlasov
4. Michal Vaculčiak, Slovenská národná strana, 28 platných hlasov
5. Milan Vaculčiak, nezávislý kandidát, 25 platných hlasov
6. Erik Ilčík, Strana moderného slovenska, 24 platných hlasov

Náhradníci – kandidáti, ktorí neboli zvolení za starostu:

1. Katarína Kováčová, Mgr., nezávislá kandidátka, 33 platných hlasov
2. Milan Gonda, nezávislý kandidát, 24 platných hlasov
3. Ivan Nomilner, Smer-sociálna demokracia, 22 platných hlasov
4. Milan Vaculčiak, nezávislý kandidát, 12 platných hlasov
5. Marian Úradník, nezávislý kandidát, 11 platných hlasov