Voľby do EP 2019 – Delegovanie za člena volebnej komisie

DELEGOVANIE DO VOLEBNÝCH KOMISIÍ

Okrsková volebná komisia

Oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie doručujte na adresu:

Obec Sihla, Sihla 73, 976 53 Sihla

– obecsihla@gmail.com

Do okrskovej volebnej komisie môže delegovať jedného člena a jedného náhradníka politická strana alebo koalícia, ktorej kandidátna listina bola zaregistrovaná.

Oznámenie o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie [vzor oznámenia o delegovaní do okrskovej volebnej komisie (DOCX, 18 kB)] doručípolitická strana alebo koalícia starostovi obce (starostovi ) v lehote uvedenej v rozhodnutí o vyhlásení volieb (do 1. apríla 2019).

V obci Sihla je vytvorený 1 okrsok.

Člen okrskovej volebnej komisie nemusí mať trvalý pobyt v obci, v ktorej vykonáva funkciu člena okrskovej volebnej komisie. Členovi okrskovej volebnej komisie, ktorý nebude vykonávať svoju funkciu vo volebnom okrsku, v ktorého zozname voličov je zapísaný,odporúčame požiadať obec svojho trvalého pobytu o vydanie hlasovacieho preukazu.

Zapisovateľka: Martina Úradníková, 0904 981 308