Mesačné archívy: júl 2019

Preteky volských záprahov v Sihle

V obci Sihla sa uskutočnil 19. ročník podujatia  pretekov volských záprahov  Jarmo 2019   Ďakujeme partnerom podujatia                                                                                       ...

Zobraziť aktualitu »

Okresný úrad Brezno – vyzýva…

      Okresný úrad Brezno, pozemkový a lesný odbor, ako príslušný orgán ochrany poľnohospodárskej pôdy podľa zákona č.220/2004 Z. z. o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy a o zmene zákona č.245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších noviel, zabezpečuje výkon štátnej správy podľa § 23 citovaného zákona ...

Zobraziť aktualitu »