Denné archívy: 2. júla 2019

Zvýšené nebezpečenstvo vzniku požiaru

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Brezne vyhlasuje čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru na lesných pozemkoch a v ich ochrannom pásme (50 m od hranice lesného pozemku) v územnom obvode okresu Brezno od  01.07.2019 – do odvolania.  Vyplaľovanie trávy – To nikdy nerob

Zobraziť aktualitu »