Mesačné archívy: november 2019

Verejná vyhláška – výzva na odstránenie a okliesnenie stromov a iných porastov v lehote 30 dní

Oznámenie o výrube  Na základe pochôdzky pracovníkmi Stredoslovenskej distribučnej, a.s. (SSD) na NN vedeniach bolo zistené, že porasty v ochrannom písme vedenia Čierny potok, ktoré prechádza katastrom Sihla, dosahujú kritickú vzdialenosť od vodičov a ohrozujú bezpečnosť prevádzky tohto vedenia.  JPRL, s.r.o., ako poverená osoba držiteľa povolenia podľa zákona č. 251/2012 Z.z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov ...

Zobraziť aktualitu »