Zrušenie prevádzky obchodu COOP Jednota v Sihle – verejná ponuka na prenájom priestorov

COOP Jednota Brezno oznámila na základe rozhodnutia predstavenstva družstva svojím listom doručeným dňa 21.01.2020 

– zrušenie prevádzkarne 01 -160 Sihla dňa 28.01.2020 –

 

 

Na základe uvedeného, Obec Sihla vyhlasuje dňa 29.01.2020 verejnú ponuku na priamy prenájom priestorov potravín

 

Vyhlásenie verejnej ponuky na prenájom nebytových priestorov