Lekára kontaktujte telefonicky

      O Z N A M

Praktický lekár pre dospelých

MUDr. Juraj Pepich  oznamuje svojim pacientom,

           že s okamžitou platnosťou

z dôvodu vyhlásenia mimoriadnej sitúácie

všetky konzultácie vybavuje len telefonicky.

V prípade potreby ho kontaktujte na t.č.

 048/6180179,   0902 591 625.

Recepty bude vypisovať elektronicky.

Návšteva ordinácie je možná len po dohode.