Mimoriadna zmena cestovného poriadku autobusových liniek

   

 

 Slovenská autobusová doprava Zvolen, a.s. oznamuje

s platnosťou od 15.03.2020 do odvolania

mimoriadnu zmenu pravidelnej prímestskej autobusovej dopravy zavedením mimoriadneho režimu “školských prázdnin”, v ktorom budú dopravné služby zo strany dopravcu počas mimoriadnej situácie na prímestských  autobusových linkách

poskytované v rozsahu ako počas dní školských prázdnin

pri súčasnom uplatňovaní platného cestovného poriadku spojov zodpovedajúcich tomuto režimu. Aktualizované cestovné poriadky nájdete na webovej stránke https://www.sadzv.sk/.

Cestovný poriadok platný pre občanov Sihy, Drábska a Lomu nad Rimavicou od 15.03.2020:

https://web.sadzv.sk/old/pages/cest_pal/pal_br_20/pdf/603421_150320.pdf