Okresné riaditeľstvo policajného zboru v Brezne oznamuje

Okresné riaditeľstvo policajného zboru v Brezne oznamuje úpravu stránkových hodín v týždni určených na vybavovanie žiadostí občanov na oddelenich OR PZ

V súvislosti s vyhlásením mimoriadnej situácie s ohrozením verejného zdravia II. stupňa z dôvodu ochorenia COVID-19 zverejňujeme upozornenie, kde je upravený rozsah stránkových hodín v týždni určených na vybavovanie žiadostí občanov nasledovne:

 

  • v čase od 08.00 hod. do 11.00 hod. od 16.03.2020 do 23.03.2020.