Zmena stránkových hodín obecného úradu

 

Obec Sihla oznamuje občanom zmenu stránkových hodín Obecného úradu v Sihle

od 16.03.2020 do odvolania nasledovne:

pondelok, streda, piatok 

           8:00 hod. – 11:00 hod.

V prípade, že potrebujete vyplniť tlačivá, potvrdenia – môžete tieto nechať v schránke, prosím nezabudnite vyplniť osobné údaje. Prípadne na seba nechajte aj telefonický kontakt. 

V prípade potreby nás môžete kontaktovať telefonicky alebo e-mailom:

Marián Ilčík, starosta obce – 0910 444 437,   Marian.Ilcik66@gmail.com

Martina Úradníková, referentka – 0904 981 308,   obecsihla@gmail.com

 

Vzhľadom na vzniknutú epidemiologickú situáciu v Slovenskej republike vyzývame obyvateľov, aby dôsledne dodržiavali preventívne opatrenia na spomalenie šírenia vírusu.

1. Znížte v tomto období kontakt s inými osobami na minimum, vyhýbajte sa skupinám osôb, dodržiavajte dôslednú osobnú hygienu a dôkladne si umývajte ruky mydlom.

2. Ak musíte ísť do prostredia s väčším počtom osôb- napríklad nákup potravín, do práce, mestskou hromadnou dopravou, nasaďte si rúško, ktoré zakrýva nos aj ústa.

3. Zbytočne v tomto období nenavštevujte so svojimi deťmi starých rodičov.

4. Ak viete o osamelej osobe, ktorá potrebuje pomoc – telefonicky kontaktujte starostu obce.

5. Ak potrebujete akútne navštíviť svojho obvodného lekára – ozvite sa mu telefonicky.

6. Ľudia, ktorí majú vládou nariadenú karanténu ju musia dodržiavať. Za nedodržanie karantény vám hrozí pokuta 1659€.