Mesačné archívy: máj 2020

JARMO 2020 – preteky volských záprahov ZRUŠENÉ

     Na základe vyhlásenia Ústredného krízového štábu SR v súvislosti so šíriacim sa ochorením COVID-19 (koronavírus), ktorý zakázal od 10. marca organizovanie športových, kultúrnych aj verejných podujatí na Slovensku, bolo kultúrno-športové podujatie JARMO 2020 zrušené.

Zobraziť aktualitu »

Výzva na ochranu poľnohospodárskej pôdy

Okresný úrad Brezno, odbor pozemkový a lesný   u p o z o r ň u j e   a   v y z ý v a,   každého vlastníka, nájomcu a správcu poľnohospodárskej pôdy, aby zabezpečili základnú starostlivosť o poľnohospodársku pôdu ako to ustanovuje § 3 zákona. Každý vlastník, nájomca a správca poľnohospodárskej pôdy je povinný:  1.) vykonávať agrotechnické opatrenia zamerané na ...

Zobraziť aktualitu »

Otváranie škôl a škôlok od 1.6.2020

Otváranie škôl od 1.6.2020 Od 1. júna sa otvárajú škôlky a školy, na základných školách bude otvorený 1. až 5. ročník. V jednej triede bude môcť byť obmedzený počet žiakov. Prednosť budú mať deti pracovníkov v prvej línii – zdravotníkov, hasičov, policajtov či vojakov. Dôraz bude aj na sociálne znevýhodnené rodiny a umiestnenie ich detí. Odporúčania a pokyny ministerstva školstva pre materské ...

Zobraziť aktualitu »

Ochorenie COVID-19 (koronavírus)

Aktuálne informácie o šírení Covid-19 sa môžete dozvedieť na nasledujúcich internetových adresách: uvz.sk/info čo robiť ak som chorý https://korona.gov.sk/ Ukončenie núdzového stavu  Úrad vlády Slovenskej republiky oznamuje ukončenie núdzového stavu, zrušenie uloženia pracovnej povinnosti na zabezpečenie výkonu zdravotnej starostilvosti, zrušenie zákazu uplatňovania práva na štrajk niektorým pracovníkom a zrušenie zákazu uplatňovania práva pokojne sa zhromažďovať podľa uznesenia vlády Slovenskej republiky ...

Zobraziť aktualitu »

TKO a separovaný odpad

Harmonogram zberu TKO  a separovaného odpadu na rok 2020:    TKO – kuka nádoby   Separovaný Plasty Papier Sklo  23.01. 08.05.   X X   20.02. 22.05. X   X 19.03. 05.06. X X   16.04. 19.06.     X 14.05. 03.07. X     11.06. 17.07.     X 09.07. 31.07. X X   06.08. 14.08.     X 03.09. ...

Zobraziť aktualitu »

Rúško nie je hanba

    POVINNOSŤ NOSIŤ RÚŠKO Aktualizované: 20. mája 2020 Platnosť nariadenia od: 21. apríla 2020, 0:00 hod Platnosť nariadenia do: do odvolania Nosenie rúška v exteriéri bude dobrovoľné len v prípade, ak je možné dodržať minimálne 5m odstup od cudzích osôb. V prípade rodinných príslušníkov nebude nosenie rúška vo vonkajších priestoroch povinné. Ako doteraz, aj naďalej platí povinnosť nosiť rúška všade v interiéroch mimo ...

Zobraziť aktualitu »

Úrad práce sociálnych vecí a rodiny v Brezne informuje

                                                          OZNAM Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Brezno oznamuje svojim klientom, že s účinnosťou od 11.5.2020 sa menia úradné hodiny pre klientov úradu nasledovne: –        Pondelok      ...

Zobraziť aktualitu »