Denné archívy: 5. júna 2020

Pozvánka IROP – poskytnutie NFP pre podnikateľov

Pozvánka IROP – poskytnutie NFP pre podnikateľov Partnerstvo Muránska planina – Čierny Hron pozýva podnikateľov a záujemcom o podnikanie na informačné stretnutie k výzve na predkladanie Žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku v rámci implementácie Stratégie CLLD územia Partnerstva MP-ČH, z Integrovaného regionálneho operačného programu (IROP), pre opatrenie 5.1.1 Zvýšenie zamestnanosti na miestnej úrovni podporou podnikania a inovácií. STRETNUTIE K VÝZVE ...

Zobraziť aktualitu »