Mesačné archívy: august 2020

TKO a separovaný odpad

Harmonogram zberu TKO  a separovaného odpadu na rok 2020:    TKO – kuka nádoby   Separovaný Plasty Papier Sklo  23.01. 08.05.   X X   20.02. 22.05. X   X 19.03. 05.06. X X   16.04. 19.06.     X 14.05. 03.07. X     11.06. 17.07.     X 09.07. 31.07. X X   06.08. 14.08.     X 03.09. ...

Zobraziť aktualitu »

Oznámenie o strategickom dokumente

Obec Sihla, zastúpená starostom Mariánom Ilčíkom, podľa § 6 ods. 5 zákona 24/2006 o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov zverejňuje:      Oznámenie o strategickom dokumente: „Plán rozvoja verejných vodovodov a verejných kanalizácií pre územie Banskobystrického kraja na roky 2021 – 2027“.      Dokument je zverejnený na webovej stránke: https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/ plan-rozvoja-verejnych-vodovodov-verejnych-kanalizacii-pre-uzemie-bans a webovom ...

Zobraziť aktualitu »