Tlačová správa k elektronickému sčítaniu 2021

 

Zverejňujeme tlačovú správu (TS) za Banskobystrický kraj o priebehu sčítania domov a bytov za prvé tri mesiace sčítania. Informácie si môžete prečítať v nasedujúcom článku: 

+TS_Banskobystrický kraj_za august

 

·         V období 21. – 27.09.2020 je možné v rámci pilotného testovania systému ESO skúšobne sa sčítať prostredníctvom linku a následne vyplniť dotazník spätnej väzby pre prípad rôznych podnetov:      

https://pilot.scitanie.sk