Celoplošné testovanie obyvateľstva – II. kolo

P O Z O R    Z M E N A   Č A S U    T E S T O V A N I A   ! ! !

 Druhé kolo testovania v našej obci sa uskutoční v nedeľu 08.11.2020 za rovnakých prevádzkových podmienok ako v prvom kole, 

v čase  od 8:00 hod. do 20:00 hod.

Najčastejšie otázky a odpovede nájdete na :    https://www.somzodpovedny.sk/

 

Nedeľa 8:00 hod.  –  20:00 hod.

Približný čas testovania

Číslo domu

Sihla

8,00 – 8,30 

0 – 16

8,30 – 9,00

17 – 32

9,00 – 9,30

33 – 42

9,30 – 10,00

43 – 54

10,00 – 10,30

55 – 64

10,30 – 11,00

65 – 75

11,00 – 12,00

76

12,00 – 12,45

Osobná dezinfekcia,

prestávka na obed…

12,45 – 14,00

77

14,00 – 15,00

78

15,00 – 17:00

79 – 120

 17:00 – 17:30

Osobná dezinfekcia,

prestávka na večeru…

 17:00 – 20:00

 

 

Druhé kolo testovania v našej obci bude v:

nedeľu  08.11. 2020 od 8:00 do 20:00 hod.

s dvoma prestávkami  (12:00 12:45  a  17:00 – 17:30 hod.)

Testovanie je dobrovoľné od veku 10 – 65 rokov. 

Neodporúča sa, aby sa testovania zúčastnili osoby nad 65 rokov, ak sa pohybujú iba v domácom prostredí, či ľuďom so zdravotnými obmedzeniami ako sú respiračné ochorenie, autisti, ľudia trpiaci onkologickým ochorením a podobne, ktorí sa vyhýbajú sociálnym kontaktom. Občania, ktorý sa nezúčastnia na testovaní (v rátane dôchodcov nad 65 rokov), budú musieť taktiež potom ostať 10 dní doma v karanténe.

Aký bude priebeh testovania?

Testovanie sa bude vykonávať za rovnakých prevádzkových podmienok ako v prvom testovaní, v kultúrnom dome a jeho okolí . Občan musí mať rúško. Vstup bude od boku, od hasični. Po vstupe do odberného miesta si občan vydezinfikuje ruky. Dezinfekcia bude na vyhradenom mieste. Smer vstupu bude označený šípkami. Následne sa vykonajú  jednoduché administratívne úkony, preukázanie sa občianskym preukazom, maloletý bez OP kartičkou poistenca. Administratívny pracovník vypíše formulár potrebný na registráciu. Po registrácii, bude osobe pridelené identifikačné číslo a vreckovka. Osoba sa odoberie do ďalšieho priestoru, pristúpi k odpadkovému košu (to už bude priestor pri hlavnom vchode do kultúrneho domu), vyfúkne si nos, odkašle a zahodí vreckovku.

Odber: zdravotníkovi osoba odovzdá pridelené identifikačné číslo. Ten následne odoberie jemnou tyčinkou vzorku z nosa.

Čakanie na výsledky sa uskutoční v kultúrnom dome, kde budú pripravené stoličky s dvojmetrovými rozostupmi vo vydezinfikovanom priestore. Priestor je dezinfikovaný generátorom ozónu. Na výsledok sa čaká 15-20 minút.

Odovzdanie výsledkov: Zdravotník privolá testovanú osobu, podľa prideleného identifikačného čísla k pracovisku. Osoba predloží zdravotníkovi pridelené číslo a zdravotník vyznačí do certifikátu výsledok testu. Zdravotník výsledok testovania odovzdá v zalepenej obálke, s inštrukciami v prípade negatívneho (nemám vírus) aj pozitívneho (mám vírus) výsledku. Certifikát si dobre uschovajte a majte ho pri sebe vždy, keď pôjdete z domu. Bude pre vás dokladom o tom, že ste mali negatívny test.

Osoba odchádza z odberného miesta, únikovým východom (bočným východom z kultúrneho domu, aby sa nekrížila cesta prichádzajúcich s odchádzajúcimi) , v prípade pozitívneho výsledku, ide do 10 – dňovej domácej karantény.

Maloletí prídu spolu so svojimi rodičmi, ktorí zároveň za nich preberú aj výsledok testovania.

Priestory budú dezinfikované a pripravené na odbery.

Odberový tím bude zložený z:

1 x veliteľ ozbrojených síl,

1x príslušník policajného zboru SR,

4 x zdravotnícky personál,

2x administratívny pracovník.

 

 

Ďakujeme naším zdravotníkom, Marošovi Kubaliakovi, Evke Danielovej, Erike Čupkovej, Majke Melicherovej, Dominike Žiakovej, že prišli a vykonali úlohu nariadenú štátom, aj keď nemuseli…. a verte, že ich ochota nebola podmienená číslami v €, ktoré počúvate v médiách.

Taktiež veľká vďaka aj ostatným zúčastneným osobám Veronike Čupkovej a Jakubovi Švoňavovi,  zástupcom Policajného zboru SR a Ozbrojených síl SR s ktorými nám to išlo ako na bežiacom páse 😀 .

Samozrejme ďakujeme za spoluprácu pri príprave úhlohy aj  Katke Marekovej, Mirke Porubiakovej, Veronike Ilčíkovej a všetkým ostatným nemenovaným, ktorí priložili ruku k dielu.

 

Ďakujeme aj všetkým občanom, ktorí pristúpili s veľkou zodpovednosťou k testovaniu. 

 

Veľká vďaka Vám všetkým   

 

Testovanie v našej obci sa uskutoční v nedeľu 01.11.2020

od 7:00 hod. do 18:00 hod., prosíme občanov, aby posledný záujemcovia o testovanie prišli do 17:30 hod.

 

              Nedeľa 7:00 hod.  –  18:00 hod.
Približný čas testovania Číslo domu

Sihla

7,00 – 7,30  0 – 16
7,30 – 8,00 17 – 32
8,00 – 8,30 33 – 42
8,30 – 9,00 43 – 54
9,00 – 9,30 55 – 64
9,30 – 10,00 65 – 76
10,00 – 11,00 76
11,00 – 12,00 77
12,00 – 13,00 Prestávka na obed
13,00 – 14,00 78
14,00 – 15:00 79 – 120
   
   

 

Informácie k celoplošnému testovaniu na jednom mieste :    https://www.somzodpovedny.sk/

 

                                                Prevadzkovy poriadok_Sihla

Oznamujeme Vám, že testovanie obyvateľstva na prítomnosť ochorenia Covid 19 by malo byť vykonávané aj v našej obci. Začiatok testovania by mal prebiehať  v dvoch etapách, teda dva víkendy po sebe, od 31.10.2020 – 01.11. 2020 a 07.11. – 08.11. 2020 v kultúrnom dome a okolí. Z dôvodu nedostatku zdravotníkov sa predbežne uvažuje o jednom dni. Priebežne budeme informovať o nových skutočnostiach, keďže sa informácie menia z minúty na minútu…. 

Testovanie je dobrovoľné od veku 10 – 65 rokov. Prosíme Vás však, aby ste testovanie zvážili, z dôvodu, že komu nebude vykonaný test, bude musieť dodržať 10 dňovú karanténu doma, bez vychádzania vrátane osôb, ktoré s ním bývajú v spoločnej domácnosti.

Neodporúča sa, aby sa testovania zúčastnili osoby nad 65 rokov, ak sa pohybujú iba v domácom prostredí, či ľuďom so zdravotnými obmedzeniami ako sú respiračné ochorenie, autisti, ľudia trpiaci onkologickým ochorením a podobne, ktorí sa vyhýbajú sociálnym kontaktom. Občania, ktorý sa nezúčastnia na testovaní (v rátane dôchodcov nad 65 rokov, budú musieť taktiež potom ostať 10 dní doma v karanténe.

Aký bude priebeh testovania?

Po vstupe do odberného miesta si občan vydezinfikuje ruky. Dezinfekcia bude na vyhradenom

mieste. Následne vykoná jednoduché administratívne úkony, preukázanie sa občianskym

preukazov, kartičkou poistenca. Administratívny pracovník vypíše formulár potrebný na

registráciu. Po registrácii, bude osobe pridelené identifikačné číslo a vreckovka. Osoba pristúpi

k odpadovému košu, vyfúkne si nos, odkašle a zahodí vreckovku.

Odber: zdravotníkovi osoba odovzdá pridelené identifikačné číslo. Ten následne odoberie

jemnou tyčinkou vzorku z nosa.

Čakanie na výsledky bude vo vyhradenom vydezinfikovanom priestore.

Odovzdanie výsledkov: Zdravotník privolá testovanú osobu, podľa prideleného identifikačného

čísla k pracovisku. Osoba predloží zdravotníkovi občiansky preukaz. Zdravotník vypíše

certifikát, kde vyznačí výsledok testu. Zdravotník výsledok testovania odovzdá v zalepenej

obálke, s inštrukciami v prípade negatívneho aj pozitívneho výsledku.

Osoba odchádza z odberného miesta, v prípade pozitívneho výsledku, ide do 10 – dňovej karantény.

Maloletí prídu spolu so svojimi rodičmi, ktorí zároveň za nich preberú aj výsledok testovania.

Priestory budú dezinfikované a pripravené na odbery.

Odberový tím bude zložený z:

1 x veliteľ ozbrojených síl, 1x príslušník policajného zboru SR, 4 x zdravotnícky personál,

2x administratívny pracovník.

Ďalšie informácie o presnom dátume a čase Vás budeme priebežne informovať.