Súťaž Môj RODiSTROM – 40. výročie CHKO Poľana

 

Tento rok si Chránená krajinná oblasť Poľana pripomína 40. výročie od svojho vyhlásenia. Pri tejto príležitosti Správa CHKO – BR Poľana pripravila pre širokú verejnosť foto súťaž s názvom Môj RODiSTROM. Výzva súťaže je zameraná na hľadanie zaujímavých stromov v CHKO Poľana a vytvorenie rodinnej fotografie spoločne s obľúbeným stromom. Súťaž trvá do 12. septembra 2021.

 

 Informácie o súťaži sú uvedené aj na linku: http://chkopolana.sopsr.sk/fotosutaz-rodistrom/

 

Budeme radi ak  týmto spôsobom spoločne umožníme obyvateľom a priaznivcom Poľany stať sa súčasťou osláv a dostaneme do povedomia verejnosti významné jubileum nášho chráneného územia.

Môj-RODiSTROM-_-propozicie