Ochrana zraniteľných v čase asistovaného sčítania pre nepočujúcich

           Informácia o ochrane zraniteľných pre nepočujúcich: