Preteky volských záprahov – Jarmo v roku 2021

   Obecné zastupiteľstvo v Sihle na svojom zasadnutí, z dôvodu nepredvídateľnej epidemiologickej situácie s COVID 19 podujatie 

Preteky volských záprahov v roku 2021 

zrušilo.