Asistované sčítanie obyvateľov v našej obci

 

Zároveň si dovoľujeme upozorniť občanov, že za nesčítanie sa, hrozí občanovi pokuta vo výške od 25 do 250 €.

 

V pondelok 3. mája začalo asistované sčítanie obyvateľov a potrvá do 13. júna. Obec zriadila kontaktné miesto – na obecnom úrade v Sihle, kde je k dispozícii stacionárny asistent sčítania. Druhou možnosťou je, v prípade zdravotných obmedzení, že obyvatelia môžu požiadať o službu mobilného asistenta.

 

Asistované sčítanie je určené obyvateľom, ktorí sa nemohli sčítať sami ani s pomocou blízkej osoby počas elektronického samosčítania. Ide najmä o digitálne vylúčených obyvateľov, starších obyvateľov či v sociálnych zariadeniach a obyvateľov marginalizovaných komunít. Realizované je dvoma spôsobmi. Prvou možnosťou je, že obyvateľ príde do kontaktného miesta.

Požiadať môžete aj o službu mobilného asistenta

Druhý spôsob asistovaného sčítania je, že obyvateľ z vlastnej iniciatívy telefonicky požiada o službu mobilného asistenta. „Obyvatelia, ktorí sú imobilní a nemôžu sa dostaviť do kontaktného miesta, môžu kontaktovať obecný úrad na čísle 048/618 00 70, alebo Call centrum Štatistického úradu SR 02/20 92 49 19. Pri telefonickom rozhovore uvedú meno a priezvisko, ulicu, číslo domu a telefonický kontakt, žiadne iné údaje nie je nutné poskytnúť. Pridelený asistent ich bude kontaktovať, dohodne si s nimi presný termín, kedy prídu do miesta ich bydliska a pomôže im sčítať sa, nemusí to však byť priamo v domácnosti. Samotné sčítanie neprebieha formou telefonického rozhovoru.

Dajte pozor na podvodníkov

Každý asistent disponuje preukazom asistenta sčítania, kde má uvedené číslo asistenta. V prípade, ak ste si nie istí, overte si totožnosť asistenta na obecnom úrade.  V Sihle je asistentom sčítania Martina Úradníková, zamestnankyňa obce.

Dávame tiež do pozornosti:

– pri sčítaní sa nevyžaduje, aby ste odovzdali a podpísali akékoľvek dokumenty,

– po sčítaní si môžete vyžiadať od asistenta potvrdenie o uskutočnení sčítania, ktoré sa vydáva len raz,

– v prípade, ak by od vás niekto pýtal peniaze ako pokutu za nesčítanie sa, neplaťte. Môže ísť o podvod, preto bezodkladne kontaktujte políciu na č. 158. Pokutu od vás môže žiadať len obec a musí byť vždy udelená písomne.

 Nezabudnite počas sčítania dodržiavať aktuálne platné opatrenia vlády SR na zamedzenie šírenia vírusu Covid-19.

V prípade zhoršenia epidemiologickej situácie môže byť asistované sčítanie prerušené.