TKO a separovaný odpad

Harmonogram zberu TKO  a separovaného odpadu na rok 2021:

   TKO – kuka nádoby Separovaný zber Plasty Papier Sklo
 18.01. 08.01.   X    
15.02. 21.01.    
16.03. 22.01. X    
12.04. 29.01.     X
10.05. 12.02.      X
07.06. 18.02.   X  
06.07. 19.02. X    
02.08. 15.03.     X
14.09. 18.03.   X  
12.10. 19.03. X    
09.11. 01.04. X    
07.12. 09.04.     X
  29.04.   X  
  30.04. X    
  07.05.      X
  27.05.   X  
  28.05. X    
  09.06.     X
  11.06. X    
  24.06.   X  
  02.07.     X
  09.07. X    
  22.07.   X  
  06.08. X    
  16.08.     X
  19.08.   X  
  20.08. X    
  10.09.     X
  16.09.   X  
  17.09. X    
  22.10.     X
  28.10.   X  
  29.10. X    
  19.11.     X
  25.11.   X  
  26.11. X    
  22.12.   X  
  23.12. X    
  31.12.     X
V dňoch zberu TKO Vás prosíme o vyloženie zberných nádob k ceste.

 

Aký vytriedený odpad, kam vyhodiť

 

  Prosíme občanov, aby VKM (viacvrstvové kombinované materiály, tetrapaky -nápojové kartóny)  nevhadzovali do papierového kontajnera. VKM môžete vyhodiť spolu s plechovkami do kontajnera na kovy.

 

Článok o VKM

 

 

Informácia o úrovni separovania odpadov v obci Sihla

Obec Sihla v zmysle §4 ods. 6 zákona č. 329/2018 Z. z. o poplatkoch za uloženie odpadov a o zmene a doplnení zákona  č. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov  zverejňuje informáciu o úrovni vytriedenia komunálnych odpadov za predchádzajúci kalendárny rok. Úroveň vytriedenia komunálnych odpadov za rok 2020 je 36,26 %.

 

          Ďakujeme všetkým občanom, ktorí sa podieľajú na separácii.

Všetko čo potrebujete vedieť o recyklácii papiera (1) .doc

 

Dovoľte  nám, aby sme sa Vám poďakovali za spoluprácu, v rámci triedenia odpadov. Obec Sihla tým, že je súčasťou systému ENVI – PAK prevádzkujúceho triedený zber odpadu, prispelo v roku 2019 k celkovej úspore produkcie skleníkových plynov v množstve 69 036 000 kg CO2.

Táto úspora predstavuje množstvo skleníkových plynov, ktoré by vyprodukovalo priemerné osobné auto, ak by 6383-krát obišlo zemeguľu. Na výpočet bola použitá metodika vyvinutá spoločnosťou BIO by Deloitte pre 25 európskych OZV združených v asociácii PRO EUROPE.

Uvedomujeme si, že množstvo vytriedeného odpadu sa bude zvyšovať len vďaka obyvateľom, ktorí budú k triedeniu pristupovať zodpovedne a preto Vám ešte raz ďakujeme za spoluprácu pri ochrane našej planéty a zároveň Vás prosíme o pokračovanie v tomto smere.

Certifikát 2019

 

Plasty  sú vhodným materiálom na triedenie.

 

Ak správne triedime, svet je krajší 

Majte na pamäti nasledovné pravidlá a informujte o nich aj svojich známych:​

  • ​Snažte sa odpad netvoriť vôbec.
  • Zálohované obaly nepatria do koša, vráťte ich do predajne. 
  • ​Dodržiavajte farebnú abecedu triedenia: sklu patrí zelená, papieru modrá, plastom žltá, kovom červená farba. Napovie Vám aj označenie na obale:
  • Riaďte sa pravidlami triedenia svojej obce. ​​Len vytriedený odpad sa dá zhodnotiť a recyklovať.
  • Trieďte odpad, oplatí sa to. Za vytriedený odpad občan neplatí, jeho zber hradia výrobcovia prostredníctvom OZV ENVI – PAK.

 

 

 

Dovoľte  nám, aby sme sa Vám poďakovali za spoluprácu, v rámci triedenia odpadov. Obec Sihla tým, že je súčasťou systému ENVI – PAK prevádzkujúceho triedený zber odpadu, prispelo v roku 2018 k celkovej úspore produkcie skleníkových plynov v množstve 59 263 667 kg CO2.

Táto úspora predstavuje množstvo skleníkových plynov, ktoré by vyprodukovalo priemerné osobné auto, ak by 5480-krát obišlo zemeguľu. Na výpočet bola použitá metodika vyvinutá spoločnosťou BIO by Deloitte pre 25 európskych OZV združených v asociácii PRO EUROPE.

Uvedomujeme si, že množstvo vytriedeného odpadu sa bude zvyšovať len vďaka obyvateľom, ktorí budú k triedeniu pristupovať zodpovedne a preto Vám ešte raz ďakujeme za spoluprácu pri ochrane našej planéty a zároveň Vás prosíme o pokračovanie v tomto smere.

Certifikát 2018

Ďalšie informácie o separovaní odpadu môžete získať na stránkach:

 http://www.triedime.sk/              https://envipak.sk/             http://www.zodpovednaspolocnost.sk/

 

                   

ENVI-19021_Motivacny_plagat_A4_w

Nebuďme leniví, trieďme odpad

Prečo triediť odpad

Vy trieďte, my sa postaráme

Článok o VKM – tetrapaky

Informácia o úrovni separovania v obci Sihla

Obec Sihla v zmysle §4 ods. 6 zákona č. 329/2018 Z. z. o poplatkoch za uloženie odpadov a o zmene a doplnení zákona  č. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov  zverejňuje informáciu o úrovni vytriedenia komunálnych odpadov za predchádzajúci kalendárny rok. Úroveň vytriedenia komunálnych odpadov za rok 2019 je 24,05 %, za rok 2018 je 33,53 %.