Obecná knižnica – oznamuje čitateľom

                                          

         Z dôvodu pandemickej situácie bude možná výpožička publikácií v obecnej knižnici po dohode s pani knihovníčkou Mgr. Katarínou Kováčovou.