Online burza stredných škôl BBSK

Banskobystrický samosprávny kraj Vás pozýva na podujatie „Online burza stredných škôl BBSK“, zamerané na predstavenie a výber strednej školy pre žiakov základných škôl v našom kraji. 

Cieľom podujatia je  prezentovať všetky  prihlásené stredné školy v Banskobystrickom kraji. Žiaci základných škôl, ale aj ich rodičia sa prostredníctvom pripravených príspevkov dozvedia viac o možnostiach štúdia na stredných školách, podmienkach  prijatia, priebehu prijímacích skúšok aj o následnom  uplatnení.  

Po odprezentovaní jednotlivých škôl bude priestor na kladenie otázok a získanie bližších informácií o školách, o ktoré sa žiaci a ich rodičia zaujímajú.

Sprievodným programom tohto online podujatia bude aj prezentácia kariérového poradenstva i niektorých profesií.

 

Podujatie sa bude realizovať v dňoch 09.02. – 18.02.2022 od 15.30 hod. do 18.00 hod. a bude prebiehať prostredníctvom moderovaného online streamu cez portál BBSK www.idemnastrednu.sk na YouTube kanáli, kde bude dostupná pre všetkých záujemcov. Našou cieľovou skupinou sú najmä žiaci 8. a 9. ročníka základných škôl a ich rodičia, v prípade záujmu sa môžu pripojiť aj žiaci nižších ročníkov. A samozrejme aj iní záujemcovia.

 

„Online burza stredných škôl BBSK“ bude nahrávaná a po termíne realizácie bude záznam prístupný aj pre účastníkov, ktorí sa v danom termíne nemohli zúčastniť tohto podujatia.

 

Všetky podrobnejšie informácie budú uvedené aj na stránke www.idemnastrednu.sk