Monthly Archives: marec 2022

Materiálna pomoc

   Vážení občania, isto sa už k mnohým z Vás dostala informácia, že sa už aj na našom území obce nachádzajú odídenci z Ukrajiny. Ak sa medzi Vami nachádzajú dobrosrdeční občania, ktorí majú záujem pomôcť ľudom, ktorí utekajú pred neľahkým osudom, môžu prispieť čímkoľvek s čím sa môžu podeliť. Aktuálne sa na našom území nachádza 10 dospelých osôb a 8 ...

Zobraziť aktualitu »

Oznámenie o strategickom dokumente

   Obstarávateľ Obec Lom nad Rimavicou predložil Okresnému úradu Brezno, odboru starostlivosti o životné prostredie, štátnej správe posudzovania vplyvov na životné prostredie oznámenie o strategickom dokumente   „Územný plán obce Lom nad Rimavicou“.      Ako dotknutá obec podľa § 6 ods. 5 zákona č. 24/2006 o posudzovaní vplyvov na životné prostredie informujeme verejnosť, kde a kedy možno do oznámenia o ...

Zobraziť aktualitu »