Vyhlásnie volieb do orgánov samosmosprávy obcí a volieb do orgánov samosprávnych krajov

Predseda Národnej rady Slovenskej republiky rozhodnutím č. 209/2022 Z. z. vyhlásil
voľby do orgánov samosprávy obcí a voľby do orgánov samosprávnych krajov
a určil deň ich konania

na sobotu 29. októbra 2022

voľby sa konajú od 07.00 h do 20.00 h

 

Vyhlásnie volieb do orgánov samosmosprávy obcí:

Právo voliť a byť volený (obec)

 

Vyhlásenie volieb do orgánov samosprávnych krajov:

Právo voliť a byť volený (VÚC)