Daily Archives: 22. júna 2022

Vyhlásený čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Brezne, vyhlasuje čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru v územnom obvode okresu Brezno od 22.06.2022  –  do odvolania   V čase zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru je každý povinný dodržiavať zásady protipožiarnej bezpečnosti. Fyzickým osobám sa na lesných pozemkoch a v ich ochrannom pásme zakazuje najmä: Fajčiť, odhadzovať horiace alebo tlejúce predmety, alebo používať otvorený plameň na miestach so zvýšeným nebezpečenstvom ...

Zobraziť aktualitu »