Zber papiera, 28.06. v Sihle

VYMEŇTE STARÝ PAPIER ZA NOVÉ VÝROBKY Z PAPIERA

 

Spoločnosť VV s.r.o. Poniky,  zaoberajúca sa obchodom s papierom,  uskutoční v našej obci výkup a výmenu papiera.

 

Oznamujeme občanom, že dňa 28. júna 2022 t.j. v utorok sa uskutoční

výkup papiera, výmenou za toaletný papier, papierové utierky a podobne.

Vykupujú sa len časopisy, noviny, zošity, letáky zviazané v balíkoch, nie

igelitových taškách, vreckách alebo kartónových krabiciach.

Upozorňujeme, že sa nevykupujú kartóny, krabice, vrecia a tašky.

Papier sa bude vykupovať na dvoch odberných miestach:

v čase od 16.10 do 16.25 hod.     bytovky Sihla

v čase od 16.55 do 17.10 hod.     pri obecnom úrade v Sihle