Vyhlásnie volieb do orgánov samosmosprávy obcí a volieb do orgánov samosprávnych krajov

Predseda Národnej rady Slovenskej republiky rozhodnutím č. 209/2022 Z. z. vyhlásil
voľby do orgánov samosprávy obcí a voľby do orgánov samosprávnych krajov
a určil deň ich konania

na sobotu 29. októbra 2022

voľby sa konajú od 07.00 h do 20.00 h

 

Vyhlásnie volieb do orgánov samosmosprávy obcí:

Právo voliť a byť volený (obec)

 

Vyhlásenie volieb do orgánov samosprávnych krajov:

Právo voliť a byť volený (VÚC)

Informácia o spôsobe hlasovania

Informácia o spôsobe hlasovania

Zoznamy zaregistrovaných kandidátov pre voľby do samosprávy obcí

Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby starostu obce

Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby do Obecného zastupiteľstva

Zoznamy zaregistrovaných kandidátov pre voľby do samosprávnych krajov (okres Brezno je volebný obvod č. 3, volí sa 5 poslancov)

Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby predsedu BBSK

Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby do zastupiteľstva BBSK

 

Upozorňujeme, že prostredníctvom bežnej prenosnej volebnej schránky nehlasujú voliči, ktorým bola nariadená izolácia alebo karanténa v súvislosti s ochorením  COVID-19 ! Takíto voliči, vrátane osôb žijúcich s nimi v spoločnej domácnosti, hlasujú do špeciálnej prenosnej volebnej schránky za asistencie vyslaných členov špeciálnej volebnej komisie, ak o to požiadajú zapisovateľa miestnej volebnej komisie najneskôr do piatka 28.10.2022 do 12:00 hod.

 

Nahlásiť je potrebné meno, priezvisko, dátum narodenia,  telefónne číslo.

 

Nahlásiť sa môžete na telefónnom čísle:  048/618 00 70  do piatka 28.10.2022 do 12:00 hod. 

 

ZVEREJNENIE

 

adresy na doručenie oznámenia o delegovaní člena
a náhradníka do miestnej volebnej komisie.

 

Obec Sihla zverejňuje adresu na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do miestnej volebnej komisie pre voľby do orgánov samosprávy obcí a voľby do orgánov samosprávnych krajov.      

 

Oznámenie o delegovaní člena a náhradníka do MVK možno doručiť

 na adresu:

 

Obec Sihla, Sihla 73, 976 53 Sihla  do 30.augusta 2022

obecsihla@gmail.com

                                                                     

 

Za zapisovateľa miestnej volebnej komisie pre voľby do orgánov samosprávy obcí a volieb do orgánov samosprávnych krajov, konané dňa 29. októbra 2022, bola  v zmysle  § 169,  ods. 6  Zákona  NR  SR  č. 180/2014  Z.z. o podmienkach  výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vymenovaná

Martina Úradníková

Kontakty

Telefón:          048/618 00 70, 0904 981 308

Email:             obecsihla@gmail.com

Adresa:          …

Kandidátne listiny na starostu obce Sihla a poslancov
Obecného zastupiteľstva je potrebné doručiť najneskôr do
30. augusta 2022
na Obecný úrad v Sihle do 14:00 hod.
prípadne
do 24.00 hod. na adresu zapisovateľa.

 

OZNÁMENIE

o utvorení volebných obvodov a o určení počtu poslancov
pre voľby do orgánov samosprávy obcí

 29.októbra 2022

 

Obecné zastupiteľstvo v Sihle, podľa § 166 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, určilo, že Obecné zastupiteľstvo v Sihle bude mať 

5 poslancov a 1 volebný obvod (1 okrsok).

 

Obec Sihla v zmysle § 171 ods. 9 a § 176 ods. 8 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov oznamuje, že ku dňu vyhlásenie volieb, t.j.  10.06.2022, mala obec Sihla 

188 obyvateľov.

Viac informácií pre voličov a kandidátov, potrebné tlačivá a vzory sú uvedené na stránke Ministerstva vnútra SR – Voľby do orgánov samosprávy obcí a voľby do orgánov samosprávnych krajov konané v rovnaký deň a v rovnakom čase v roku 2022 – link:

 

https://www.minv.sk/?volby-selfgov22