Vyhlásnie volieb do orgánov samosmosprávy obcí a volieb do orgánov samosprávnych krajov

Predseda Národnej rady Slovenskej republiky rozhodnutím č. 209/2022 Z. z. vyhlásil
voľby do orgánov samosprávy obcí a voľby do orgánov samosprávnych krajov
a určil deň ich konania

na sobotu 29. októbra 2022

voľby sa konajú od 07.00 h do 20.00 h

 

Vyhlásnie volieb do orgánov samosmosprávy obcí:

Právo voliť a byť volený (obec)

 

Vyhlásenie volieb do orgánov samosprávnych krajov:

Právo voliť a byť volený (VÚC)

ZVEREJNENIE

 

elektronickej adresy na doručenie oznámenia o delegovaní člena
a náhradníka do okrskovej volebnej komisie.

 

Obec Sihla zverejňuje elektronickú adresu na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie pre voľby do orgánov samosprávy obcí a voľby do orgánov samosprávnych krajov.      

 

Oznámenie o delegovaní člena a náhradníka do OVK možno doručiť

aj elektronickou poštou na adresu:

 

obecsihla@gmail.com

 

Za zapisovateľa miestnej volebnej komisie pre voľby do orgánov samosprávy obcí a volieb do orgánov samosprávnych krajov, konané dňa 29. októbra 2022, bola  v zmysle  § 169,  ods. 6  Zákona  NR  SR  č. 180/2014  Z.z. o podmienkach  výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vymenovaná

Martina Úradníková

Kontakty

Telefón:          048/618 00 70, 0904 981 308

Email:             obecsihla@gmail.com

Adresa:           976 53 Lom nad Rimavicou 59

 

 

OZNÁMENIE

o utvorení volebných obvodov a o určení počtu poslancov
pre voľby do orgánov samosprávy obcí

 29.októbra 2022

 

Obecné zastupiteľstvo v Sihle, podľa § 166 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, určilo, že Obecné zastupiteľstvo v Sihle bude mať 

5 poslancov a 1 volebný obvod.