Monthly Archives: október 2022

Výsledky volieb do samosprávy -2022

Výsledky volieb konaných 29.10.2022 Počet voličov zapísaných v zozname voličov: 150 Počet voličov, ktorí sa zúčastnili na hlasovaní: 117 Počet platných hlasovacích lístkov pre voľby do obecného zastupiteľsta: 114 Počet platných hlasovacích lístkov pre voľby starostu obce: 116   Zvolení kandidáti do obecného zastupiteľstva: Michal Vaculčiak, nezávislý kandidát, 56 platných hlasov Lenka Válovčanová, Strana moderného Slovenska, 56 platných hlasov Stanislav ...

Zobraziť aktualitu »

Hlásky z MAS – ky

hlasky z MAS-ky 2021 01   hlasky z MAS-ky 2021 02 hlasky z MAS-ky 2021 03 hlasky z MAS-ky 2021 04 hlasky z MAS-ky 2022 01 hlasky_z_MAS-ky 2022 02-03

Zobraziť aktualitu »

Putovný súbor knižničného fondu

Verejná knižnica Mikuláša Kováča zapožičala obecnej knižnici súbor knižničného fondu, ktorý je v ponuke na výpožičku v obecnej knižnici po dohode s Mgr. Kováčovou.  

Zobraziť aktualitu »

Česko-slovenské školenie „Inkubátor nápadov“

Dávam Vám do pozornosti užitočné školenie, ideálne pre tých, ktorí a ktoré majú minimálne alebo žiadne skúsenosti s programom Erasmus+ pre mládež a šport , účastníci, ktorí už skúšali predkladať projekt, ale neboli podporení; účastníci, ktorí sú tvoriví  a majú nápady. Každú organizáciu môžu zastupovať až dvaja účastníci. https://www.iuventa.sk/udalost/cesko-slovenske-skolenie-inkubator-napadov-3/ Hovoríme o tzv. mimoškolskom Erasmus+ programe – pre mládež a šport. Školské projekty ...

Zobraziť aktualitu »

Preventívne protipožiarne kontroly od 22.10.2022

                                        O Z N A M   Obec Sihla oznamuje občanom a právnickým osobám, že v období od:   22.10.2022 do 31.12.2022,    sa uskutočnia preventívne protipožiarne kontroly budov. Predmetom kontroly bude stav komínov a vykurovacích telies v budovách fyzických a právnických osôb. Pri právnických osobách ...

Zobraziť aktualitu »