Preventívne protipožiarne kontroly od 22.10.2022

                                        O Z N A M

 

Obec Sihla oznamuje občanom a právnickým osobám, že v období od:

 

22.10.2022 do 31.12.2022,

  

sa uskutočnia preventívne protipožiarne kontroly budov.

Predmetom kontroly bude stav komínov a vykurovacích telies v budovách fyzických a právnických osôb.

Pri právnických osobách sa kontrolujú aj hasiace prístroje.