Česko-slovenské školenie „Inkubátor nápadov“

Dávam Vám do pozornosti užitočné školenie, ideálne pre tých, ktorí a ktoré majú minimálne alebo žiadne skúsenosti s programom Erasmus+ pre mládež a šport , účastníci, ktorí už skúšali predkladať projekt, ale neboli podporení; účastníci, ktorí sú tvoriví  a majú nápady. Každú organizáciu môžu zastupovať až dvaja účastníci.

https://www.iuventa.sk/udalost/cesko-slovenske-skolenie-inkubator-napadov-3/

Hovoríme o tzv. mimoškolskom Erasmus+ programe – pre mládež a šport. Školské projekty E+ rieši agentúra SAAIC.

Takže:

Česko-slovenské školenie „Inkubátor nápadov“

24 novembra – 27 novembra

  • Termín: 24.-27.11.2022
  • Uzávierka prihlášok: 5.11.2022  
  • Miesto konania: Slovenská republika, Bratislava, hotel Vienna House
  • Typ aktivity: Medzinárodné CZ-SK školenie
  • Krátka charakteristika: Pôsobíš v neziskovej organizácií, občianskom združení alebo ako neformálna skupina mladých ľudí? Máš v hlave nápad, na projekt neformálneho vzdelávania, ale nevieš ako ho zrealizovať? Rád by si zorganizoval medzinárodný projekt pre mladých ľudí, ale nevieš ako na to? Chceš si vyskúšať prácu s medzinárodnou skupinou a vytvoriť napríklad výmenu mládeže? Česko-slovenské školenie „Inkubátor nápadov“ je ochutnávkou možností programu Erasmus+ pre mladých ľudí, ktorí chcú zrealizovať svoj projekt. Školenie je zamerané na výmeny mládeže, vzdelávacie mobility pracovníkov s mládežou a aktivity zameraná na participáciu mládeže (Kľúčová akcia 1).
  • Náklady spojené s účasťou na školení: Ubytovanie a strava sú hradené z prostriedkov programu Erasmus+. 100 % cestovných nákladov hradí účastníkovi slovenská Národná agentúra. V prípade, že sa jedná o mladých ľudí s nedostatkom príležitostí, prosíme, kontaktujte nižšie uvedenú kontaktnú osobu, resp. Národnú agentúru programu Erasmus+.
  • Kontaktná osoba: Ing. Miroslav Vítek, t.č.: (+421-2) 59 29 63 20, miroslav.vitek@iuventa.sk
  • Prihláška: https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=nz4B1xxk0EybX8YV3ynogMSliVmeCYFOomz3fbVa0xhUOFIzNFVFMjNONjJMRjhCVjNRSlRQUTFKSy4u