Putovný súbor knižničného fondu

Verejná knižnica Mikuláša Kováča zapožičala obecnej knižnici súbor knižničného fondu,

ktorý je v ponuke na výpožičku v obecnej knižnici po dohode s Mgr. Kováčovou.