TKO a separovaný odpad

Harmonogram zberu TKO  a separovaného odpadu na rok 2022:

 

Harmonogram zberu TKO na rok 2022

 

Plagat_Stastne_a_vytriedene_Vianoce_A4

Koncom minulého roka sme vás upozornili na našu sériu vzdelávacích videí – Čo kam patrí? Sú to krátke a hravé videá, v ktorých rozoberáme problematické druhy odpadov, pri ktorých občania často zaváhajú, do ktorého kontajnera alebo vreca ich vhodiť. Natočili sme ďalšie časti a venujeme sa v nich blistrom na lieky, kompozitom, kovovým obalom, ktoré nezálohujeme, ale aj kazetám a CD nosičom.

Nové časti nájdete:   TU 

Zalohujme_ale_nezabudajme_triedit

Čo nás môže prekvapiť pri triedení odpadu

Aký vytriedený odpad, kam vyhodiť

 

  Prosíme občanov, aby VKM (viacvrstvové kombinované materiály, tetrapaky -nápojové kartóny)  nevhadzovali do papierového kontajnera. VKM môžete vyhodiť spolu s plechovkami do kontajnera na kovy.

 

Článok o VKM

 

 

Informácia o úrovni separovania odpadov v obci Sihla

Obec Sihla v zmysle §4 ods. 6 zákona č. 329/2018 Z. z. o poplatkoch za uloženie odpadov a o zmene a doplnení zákona  č. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov  zverejňuje informáciu o úrovni vytriedenia komunálnych odpadov za predchádzajúci kalendárny rok. Úroveň vytriedenia komunálnych odpadov za rok 2020 je 36,26 %.

 

          Ďakujeme všetkým občanom, ktorí sa podieľajú na separácii.

Všetko čo potrebujete vedieť o recyklácii papiera (1) .doc

 

Dovoľte  nám, aby sme sa Vám poďakovali za spoluprácu, v rámci triedenia odpadov. Obec Sihla tým, že je súčasťou systému ENVI – PAK prevádzkujúceho triedený zber odpadu, prispelo v roku 2019 k celkovej úspore produkcie skleníkových plynov v množstve 69 036 000 kg CO2.

Táto úspora predstavuje množstvo skleníkových plynov, ktoré by vyprodukovalo priemerné osobné auto, ak by 6383-krát obišlo zemeguľu. Na výpočet bola použitá metodika vyvinutá spoločnosťou BIO by Deloitte pre 25 európskych OZV združených v asociácii PRO EUROPE.

Uvedomujeme si, že množstvo vytriedeného odpadu sa bude zvyšovať len vďaka obyvateľom, ktorí budú k triedeniu pristupovať zodpovedne a preto Vám ešte raz ďakujeme za spoluprácu pri ochrane našej planéty a zároveň Vás prosíme o pokračovanie v tomto smere.

Certifikát 2019

 

Plasty  sú vhodným materiálom na triedenie.

 

Ak správne triedime, svet je krajší 

Majte na pamäti nasledovné pravidlá a informujte o nich aj svojich známych:​

  • ​Snažte sa odpad netvoriť vôbec.
  • Zálohované obaly nepatria do koša, vráťte ich do predajne. 
  • ​Dodržiavajte farebnú abecedu triedenia: sklu patrí zelená, papieru modrá, plastom žltá, kovom červená farba. Napovie Vám aj označenie na obale:
  • Riaďte sa pravidlami triedenia svojej obce. ​​Len vytriedený odpad sa dá zhodnotiť a recyklovať.
  • Trieďte odpad, oplatí sa to. Za vytriedený odpad občan neplatí, jeho zber hradia výrobcovia prostredníctvom OZV ENVI – PAK.

 

 

 

Dovoľte  nám, aby sme sa Vám poďakovali za spoluprácu, v rámci triedenia odpadov. Obec Sihla tým, že je súčasťou systému ENVI – PAK prevádzkujúceho triedený zber odpadu, prispelo v roku 2018 k celkovej úspore produkcie skleníkových plynov v množstve 59 263 667 kg CO2.

Táto úspora predstavuje množstvo skleníkových plynov, ktoré by vyprodukovalo priemerné osobné auto, ak by 5480-krát obišlo zemeguľu. Na výpočet bola použitá metodika vyvinutá spoločnosťou BIO by Deloitte pre 25 európskych OZV združených v asociácii PRO EUROPE.

Uvedomujeme si, že množstvo vytriedeného odpadu sa bude zvyšovať len vďaka obyvateľom, ktorí budú k triedeniu pristupovať zodpovedne a preto Vám ešte raz ďakujeme za spoluprácu pri ochrane našej planéty a zároveň Vás prosíme o pokračovanie v tomto smere.

Certifikát 2018

Ďalšie informácie o separovaní odpadu môžete získať na stránkach:

 http://www.triedime.sk/              https://envipak.sk/             http://www.zodpovednaspolocnost.sk/

 

                   

ENVI-19021_Motivacny_plagat_A4_w

Nebuďme leniví, trieďme odpad

Prečo triediť odpad

Vy trieďte, my sa postaráme

Článok o VKM – tetrapaky

Informácia o úrovni separovania v obci Sihla

Obec Sihla v zmysle §4 ods. 6 zákona č. 329/2018 Z. z. o poplatkoch za uloženie odpadov a o zmene a doplnení zákona  č. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov  zverejňuje informáciu o úrovni vytriedenia komunálnych odpadov za predchádzajúci kalendárny rok. Úroveň vytriedenia komunálnych odpadov za rok 2019 je 24,05 %, za rok 2018 je 33,53 %.