Pozvánka na zasadnutie Obecného zastupiťelstva v Sihle

POZVÁNKA

Podľa §13, odst. 4 písm. a) zákona SNR o obecnom zriadení 
zvolávam
zasadnutie Obecného zastupiťelstva v Sihle, ktoré sa uskutoční 
dňa 15. 7. 2023 v sobotu o 16,30 hod. 

v zasadačke obecného úradu v Sihle.

Sken_20230723 (7)