Zápisnica č. 3/2023

 

Zápisnica č. 3/2023 zo zasadnutia obecného zastupiťelstva, konaného dňa 15. 7. 2023 o 16,30h v oreistoroch obecného úradu obce Sihla

Zápisnica