Author Archives: spravca

Regionálne oslavy 77.výročia SNP

Oblastný výbor Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov v Brezne v spolupráci s ďalšími organizáciami usporiada v sobotu 21. augusta 2021 regionálne oslavy 77. výročia SNP a výsadku 2. československej paradesantnej brigády v Dolnej Lehote, lokalite Krpáčovo – Črmné, na ktoré si Vás dovoľujeme pozvať. Regionálne oslavy SNP v Krpáčove

Zobraziť aktualitu »

Očkovacia prémia a sprostredkovateľský bonus

Detaily k očkovacej prémii a k sprostredkovateľskému bonusu. Ministerstvo financií SR zverejnilo na svojej webovej stránke detaily k očkovacej prémii a k sprostredkovateľskému bonusu. Viac sa dozviete tu: https://www.mfsr.sk/sk/verejnost/ockovacia-premia-a-sprostredkovatelsky-bonus/

Zobraziť aktualitu »

Ochorenie COVID-19 (koronavírus)

Prosíme, dodržiavajte zásady R.O.R. Noste rúško. Od ostatných si držte odstup aspoň 2 metre. Umývajte si často a dôkladne ruky. Aktuálne informácie o šírení Covid-19 sa môžete dozvedieť na nasledujúcich internetových adresách: https://korona.gov.sk/    Aktuálne informácie o priebehu pandémie a opatreniach uvz.sk/info čo robiť ak som chorý Od 19. júla bude celé Slovensko zelené podľa COVID AUTOMATu   Od pondelka 19. júla bude na základe ...

Zobraziť aktualitu »

Oznam okresného úradu Brezno

O Z N A M Okresný úrad Brezno, pozemkový a lesný odbor, ako príslušný orgán ochrany poľnohospodárskej pôdy podľa zákona č.220/2004 Z. z. o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy a o zmene zákona č.245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších noviel, zabezpečuje výkon štátnej správy podľa ...

Zobraziť aktualitu »

Vypaľovanie trávy

Vypaľovanie trávy – to nikdy nerob!     Jarné obdobie láka k nezodpovednému vypaľovaniu.             Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Brezne chce v súvislosti s prichádzajúcou jarou – časom zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiarov – oboznámiť všetky právnické, fyzické osoby-podnikateľov a občanov s opatreniami, nevyhnutnými k znižovaniu požiarovosti v prírode v jarnom období:  –   Každý občan alebo podnikateľ, ktorý vypaľuje porasty bylín, kríkov a stromov, prípadne zakladá oheň na miestach, ...

Zobraziť aktualitu »