Author Archives: spravca

Vyhlásenie Významného lesníckeho miesta 19.05. o 15:00 hod.

Lesnícke a drevárske múzeum vo Zvolene a LESY Slovenskej republiky štátny podnik, organizačná zložka OZ Horehronie oznamujú občanom, že dňa 19.05.2022 t.j. štvrtok o 15:00 hod. bude v areáli bývalej lesnej správy Sihla slávnostne vyhlásené- Významné lesnícke miesto. Za stáročia lesníckej práce sa zachovali stovky lokalít, ktoré dokumentujú históriu lesníctva, sú nimi budovy, parky, lesnícke osady, tajchy, pamätníky a iné. ...

Zobraziť aktualitu »

Zverejnenie výzvy

Okresný úrad Brezno, pozemkový a lesný odbor, ako príslušný orgán ochrany poľnohospodárskej pôdy podľa zákona č.220/2004 Z. z. o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy a o zmene zákona č.245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších noviel, zabezpečuje výkon štátnej správy podľa § 23 citovaného zákona (ďalej ...

Zobraziť aktualitu »

Oznámenie o prerokovaní návrhu BBSK

Banskobystrický samosprávny kraj, ako orgán územného plánovania podľa § 16 ods. 2 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej stavebný zákon) a § 18 ods. 2 stavebného zákona, v súlade s ustanovením § 30 ods. 3, ods. 4 a § 22 ods. 1 stavebného zákona oznamuje prerokovanie návrhu územnoplánovacej dokumentácie „Územný plán ...

Zobraziť aktualitu »

Hlásky z MAS – ky

hlasky z MAS-ky 2021 01   hlasky z MAS-ky 2021 02 hlasky z MAS-ky 2021 03 hlasky z MAS-ky 2021 04 hlasky z MAS-ky 2022 01

Zobraziť aktualitu »

Materiálna pomoc

   Vážení občania, isto sa už k mnohým z Vás dostala informácia, že sa už aj na našom území obce nachádzajú odídenci z Ukrajiny. Ak sa medzi Vami nachádzajú dobrosrdeční občania, ktorí majú záujem pomôcť ľudom, ktorí utekajú pred neľahkým osudom, môžu prispieť čímkoľvek s čím sa môžu podeliť. Aktuálne sa na našom území nachádza 10 dospelých osôb a 8 ...

Zobraziť aktualitu »

Oznámenie o strategickom dokumente

   Obstarávateľ Obec Lom nad Rimavicou predložil Okresnému úradu Brezno, odboru starostlivosti o životné prostredie, štátnej správe posudzovania vplyvov na životné prostredie oznámenie o strategickom dokumente   „Územný plán obce Lom nad Rimavicou“.      Ako dotknutá obec podľa § 6 ods. 5 zákona č. 24/2006 o posudzovaní vplyvov na životné prostredie informujeme verejnosť, kde a kedy možno do oznámenia o ...

Zobraziť aktualitu »

Humanitárna pomoc pre Ukrajinu, важливі контакти

Web pre nahlasovanie pomoci pre Ukrajinu (prijímanie aj poskytovanie pomoci) https://www.ktopomozeukrajine.sk/   Web – informácie pre občanov Ukrajiny https://ua.gov.sk/     Zoznam pracovísk cudzineckej polície: https://www.minv.sk/?ocp   Ubytovanie www.pomocpreukrajinu.sk ua@minv.sk   Informácie pre občanov, firmy a organizácie ochotné pomôcť www.ktopomozeukrajine.sk   Informácie a pomoc – situácia na Ukrajine https://www.mic.iom.sk/sk/novinky/757-info-ukrajina.html       Združenie miest a obcí Slovenska zriadilo Transparentný účet na pomoc ...

Zobraziť aktualitu »

Pneumologická ambulancia mimo prevádzky od 7.2.2022

Nemocnica s poliklinikou Brezno, n.o., informuje občanov, že od pondelka 07.02.2022 až do odvolania je pneumologická (pľúcna) ambulancia MUDr. Volentierovej mimo prevádzky z dôvodu práceneschopnosti. NsP Brezno , n.o. nedisponuje ďalším pneumológom, takže z tohto dôvodu nie je zabezpečené zastupovanie. Ďalšie informácie o vývine situácie budú pravidelne aktualizovať na webovej stránke nemocnice.  https://www.nspbr.sk/web/category/info/

Zobraziť aktualitu »