Author Archives: spravca

Prerušenie distribúcie el. energie 04.05.2021 – utorok

Oznámenie o prerušení distribúcie elektrickej energie   Stredoslovenská distribučná, a.s. oznamuje občanom, že dňa    04.05.2021    t.j. utorok   v čase od 7:45 hod. – do 18:15 hod. bude takmer v celej obci (podľa prílohy)  prerušená distribúcia elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy.    Príloha

Zobraziť aktualitu »

Odpočty vodomerov od 14.04.2021

Vážení občania Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s : oznamuje občanom  obce Sihla, že od dňa 14.04.2021 vrátane budú pracovníci spoločnosti realizovať odpočty  vodomerov v našej obci. Z dôvodu znižovania priameho kontaktu odčítačov s odberateľmi  v záujme minimalizácie rizika šírenia koronavírusového ochorenia COVID-19,  odčítači budú realizovať odpočet len u voľne prístupných vodomerov. Žiada preto občanov aby pred uvedeným termínom odstránili všetky predmety ...

Zobraziť aktualitu »

Výzva pre vlastníkov lesných pozemkov

Výzva pre vlastníkov lesných pozemkov, ktorí do zverejnenia tejto výzvy nepožiadali o navrátenie užívacích práv k lesným pozemkom. Lesy Slovenskej republiky štátny podnik prostredníctvom miestne príslušného odštepného závodu podľa § 34e ods. 1 zákona č. 229/1991 Zb. o úprave vlastníckych vzťahov k pôde a inému poľnohospodárskemu majetku v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) VYZÝVAJÚ vlastníkov lesných pozemkov, ktorí do zverejnenia tejto výzvy ...

Zobraziť aktualitu »

Testovanie-pozor zmena času

Testovanie občanov na základe COVID automatu, podľa ktorého sa nachádzame v III. stupni varovania sa uskutoční:   v sobotu  17.04.2021 v obci Drábsko – Hasičská zbrojnica v čase od      08:00 – 15:00 hod.     (posledný odber 14:45 hod. )  obedňajšia prestávka 11:30 -12:00 hod. (posledný odber 11:15 hod.) Občanov prosíme, aby sa na testovanie objednávali elektronicky cez rezervačný systém, ...

Zobraziť aktualitu »

Výberové konanie na pozíciu Hlavný kontrolór obce

                     Výberové konanie na pozíciu                             Hlavný kontrolór obce Obecné zastupiteľstvo v Sihle v zmysle § 18a,ods.2 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a uznesenia Obecného zastupiteľstva č. uznesenia  01/2021 bod 2.  ...

Zobraziť aktualitu »

Zákaz vychádzania -pravidlá a výnimky

COVID automat – pravidlá a výnimky zo zákazu vychádzania účinné od 25. marca   Bratislava – 25. marca 2021 – Pobyt v prírode alebo individuálny šport v rámci okresu bude v čase zákazu vychádzania po novom možný iba od 5.00 do 20.00 h. Vláda tiež úplne zakázala rekreáciu v zahraničí, keď odstránila medzeru od 1.00 do 5.00 h v platnosti ...

Zobraziť aktualitu »

Staňte sa náhradníkom na očkovanie

Banskobystrický samosprávny kraj spustil do užívania registračný systém pre náhradníkov na očkovanie proti ochoreniu COVID-19 na stránke: www.nahradnici.sk. BBSK má záujem, aby očkovanie prebiehalo hladko, čo najrýchlejšie, aby sa vakcína dostala prednostne k potrebným a tiež aby nedochádzalo k jej znehodnocovaniu. Ak sa Vám nedarí objednať sa na očkovanie cez korona.gov.sk, môžete sa prihlásiť ako náhradník pre prípad, že sa niekto ...

Zobraziť aktualitu »

Elektronické sčítanie obyvateľov 2021

Z dôvodu závažnej epidemiologickej situácie sa asistované sčítanie nerealizuje  (sčítanie na kontaktných miestach a mobilnými asistentmi sčítania)  bude sa realizovať najneskôr do 31.10.2021, aby si povinnosť sčítať sa mohli splniť aj osoby, ktoré sa nemôžu sčítať elektronicky sami, ani s pomocou blízkej osoby. Ide o osoby, ktoré sa nevedia sčítať  elektronicky sami  a nemajú blízku osobu, ktorá by im pri tom ...

Zobraziť aktualitu »