Archív autora: spravca

MUDr. Juraj Pepich oznamuje dovolenku od 22.07.2019 – 02.08.2019

    Všeobecný lekár pre dospelých MUDr. Juraj Pepich  oznamuje svojim pacientom, že od 22.07.2019 –  do  02.08.2019 nebude ordinovať z dôvodu dovolenky. Zastupovať ho bude MUDr. Psotka, Štúrova 3, 977 01 Brezno         Ambulancia všeobecného lekára pre dospelých – MUDr. Tomáš Psotka, Štúrova 3,  97701 Brezno Mobil: 0904 880 645 E-mail: psotkamed@centrum.sk   Ordinačné / otváracie hodiny  Pondelok 07:30 – ...

Zobraziť aktualitu »

Okresný úrad Brezno – vyzýva…

      Okresný úrad Brezno, pozemkový a lesný odbor, ako príslušný orgán ochrany poľnohospodárskej pôdy podľa zákona č.220/2004 Z. z. o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy a o zmene zákona č.245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších noviel, zabezpečuje výkon štátnej správy podľa § 23 citovaného zákona ...

Zobraziť aktualitu »

Zvýšené nebezpečenstvo vzniku požiaru

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Brezne vyhlasuje čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru na lesných pozemkoch a v ich ochrannom pásme (50 m od hranice lesného pozemku) v územnom obvode okresu Brezno od  01.07.2019 – do odvolania.  Vyplaľovanie trávy – To nikdy nerob

Zobraziť aktualitu »

Polícia upozorňuje – nestránkový deň 11.07.2019

              Okresné riaditeľstvo Policajného zboru v Brezne oznamuje občanom, že vo štvrtok, t. j. dňa 11.07. 2019 v čase od 07.30 hod. do 15.30 hod. z dôvodu prerušenia elektrického prúdu, nebudú vybavované stránky na oddelení dokladov odboru poriadkovej polície a oddelení evidencie motorových vozidiel okresného dopravného inšpektorátu Okresného riaditeľstva Policajného zboru v Brezne. Z tohto ...

Zobraziť aktualitu »

Prehľad víkendových podujatí

Turisticko informačná kancelária Brezno, Vás pozýva na víkendové podujatia v Brezne a okolí.  Kalendár podujatí, si môžete pozrieť na nasledujúcom linku: events

Zobraziť aktualitu »