Author Archives: spravca

Vyhlásenie referenda, 21.januára 2023

Prezidentka Slovenskej republiky rozhodnutím č. 362/2022 Z. z., na základe petície občanov prijatej 24. augusta 2022 vyhlásila referendum a určila deň jeho konania na sobotu 21. januára 2023  Referendum sa koná od 07.00 h do 22.00 h   V referende voliči rozhodnú o otázke: „Súhlasíte s tým, že predčasné skončenie volebného obdobia Národnej rady Slovenskej republiky je možné uskutočniť referendom alebo uznesením Národnej ...

Zobraziť aktualitu »

Oznámenie o vyhlásení výberového konania

  Obec Sihla, Sihla 73, 976 53 Sihla Vyhlasuje výberové konanie na obsadenie miesta: odborný referent obecného úradu   V súlade s ustanovením § 6 ods. 1 zákona č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov obec Sihla vyhlasuje výberové konanie na pozíciu odborný referent obecného úradu v Sihle.   Nástup:  ihneď Mzda: v zmysle zákona ...

Zobraziť aktualitu »

Výsledky volieb do samosprávy -2022

Výsledky volieb konaných 29.10.2022 Počet voličov zapísaných v zozname voličov: 150 Počet voličov, ktorí sa zúčastnili na hlasovaní: 117 Počet platných hlasovacích lístkov pre voľby do obecného zastupiteľsta: 114 Počet platných hlasovacích lístkov pre voľby starostu obce: 116   Zvolení kandidáti do obecného zastupiteľstva: Michal Vaculčiak, nezávislý kandidát, 56 platných hlasov Lenka Válovčanová, Strana moderného Slovenska, 56 platných hlasov Stanislav ...

Zobraziť aktualitu »

Hlásky z MAS – ky

hlasky z MAS-ky 2021 01   hlasky z MAS-ky 2021 02 hlasky z MAS-ky 2021 03 hlasky z MAS-ky 2021 04 hlasky z MAS-ky 2022 01 hlasky_z_MAS-ky 2022 02-03

Zobraziť aktualitu »

Putovný súbor knižničného fondu

Verejná knižnica Mikuláša Kováča zapožičala obecnej knižnici súbor knižničného fondu, ktorý je v ponuke na výpožičku v obecnej knižnici po dohode s Mgr. Kováčovou.  

Zobraziť aktualitu »

Česko-slovenské školenie „Inkubátor nápadov“

Dávam Vám do pozornosti užitočné školenie, ideálne pre tých, ktorí a ktoré majú minimálne alebo žiadne skúsenosti s programom Erasmus+ pre mládež a šport , účastníci, ktorí už skúšali predkladať projekt, ale neboli podporení; účastníci, ktorí sú tvoriví  a majú nápady. Každú organizáciu môžu zastupovať až dvaja účastníci. https://www.iuventa.sk/udalost/cesko-slovenske-skolenie-inkubator-napadov-3/ Hovoríme o tzv. mimoškolskom Erasmus+ programe – pre mládež a šport. Školské projekty ...

Zobraziť aktualitu »

Preventívne protipožiarne kontroly od 22.10.2022

                                        O Z N A M   Obec Sihla oznamuje občanom a právnickým osobám, že v období od:   22.10.2022 do 31.12.2022,    sa uskutočnia preventívne protipožiarne kontroly budov. Predmetom kontroly bude stav komínov a vykurovacích telies v budovách fyzických a právnických osôb. Pri právnických osobách ...

Zobraziť aktualitu »