Aktuality

Podpora mladých a malých poľnohospodárov

Podpora mladých a malých poľnohospodárov Poľnohospodári pozor! Je tu skvelá šanca ako získať financie na vaše podnikanie. V rámci Programu rozvoja vidieka boli vyhlásené dve výzvy na podporu podnikateľskej činnosti poľnohospodárov z celého Slovenska. Z oboch výziev možno financovať rôzne aktivity a podporení budú výlučne mladí a malí poľnohospodári. Celková alokácia výziev je spolu takmer 18 miliónov eur, pričom žiadateľ môže ...

Zobraziť aktualitu »

Koronavírus a nakladanie s odpadom

Tvorme menej odpadu a buďme zodpovední! Teraz je to dôležitejšie ako kedykoľvek predtým   Koronavírus zasiahol nielen Slovensko, ale paralyzoval väčšinu Európy a týka sa celého sveta. Tento problém sa dotkol všetkých oblastí nášho života a prináša mnohé obmedzenia. Nevynímajúc ani nakladanie s odpadmi. Viac ako hocikedy predtým je teraz dôležitá zodpovednosť. Týka sa nás všetkých. Či už v súkromnom živote, keď sa naozaj musíme ...

Zobraziť aktualitu »

Rúško nie je hanba

Bratislava – 15. marca 2020 – “ruskoniejehanba” je spontánna aktivita, ktorá vznikla v rámci diskusie v uzavretej facebookovej skupine, ktorej členmi sú zdravotní pracovníci, predovšetkým lekári a sestry z celého Slovenska. Cieľom aktivity je propagácia osobnej ochrany pre spomalenie šírenia infekcie koronavírusu. Musíme si uvedomiť, že u každého z nás nemusí byť priebeh ochorenia závažný, no návštevou starého rodiča alebo ťažko ...

Zobraziť aktualitu »

ZMOS poskytuje aktuálne informácie

Združenie miest a obcí Slovenska v súvislosti so šírením prenosného ochorenia COVID-19 zriadilo špeciálnu rubriku Mimoriadne informácie Covid-19 (Corona), na ktorej priebežne publikujú aktuálne vyhlášky a závažné rozhodnutia. https://www.zmos.sk/aktuality-covid-19.html  

Zobraziť aktualitu »

Výzva na nenávratný finančný príspevok pre podnikateľov z programu IROP, pozvánka

  Výzva IROP 511 (1)     V prílohe Vám zverejňujeme pozvánku na stretnutie pre podnikatelov ako aj záujemcov o podnikanie z okolia Čierneho Balogu a Valaskej Termíny: 16.3. 2020 o 15:00 hod. (pondelok) Valaská 17.3. 2020 o 15:00 hod. (utorok) Čierny Balog      Pozvanka IROP CB a Valaska  

Zobraziť aktualitu »

TKO a separovaný odpad

Harmonogram zberu TKO  a separovaného odpadu na rok 2020:    TKO – kuka nádoby   Separovaný Plasty Papier Sklo  23.01. 03.01.       X 20.02. 17.01. X X   19.03. 31.01.     X 16.04. 14.02. X X   14.05. 28.02.     X 11.06. 13.03. X X   09.07. 27.03.     X 06.08 10.04. X X   03.09. ...

Zobraziť aktualitu »

Informácie o chove ošípaných

Aktuálne informácie z dňa 16.12.2019 o chove ošípaných:   Súčinnost pri registrácii chovu HZ 1 Súčinnosť pri registrácii chovu HZ 2 Info o postupe registrácie 1 ks oš- 1 ošípaná Tlačivo Predaj 1 ks OŠ – Príloha č2 Tlačivo Registrácia chovu 1 ks OŠ – Príloha č1 Tlačivo Registrácia chovu ošípaných 2 ks a viac     Usmernenie pri postupe ...

Zobraziť aktualitu »

Čipovanie psov – Informácia

Obec Sihla V súlade s § 19 ods.11 zákona č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov oznamuje vlastníkom psov chovaných na území Slovenskej republiky povinnosť : zabezpečiť trvalé označenie psa/psov podľa § 19 odseku 9 zákona č.39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov transpondérom (čipom), pred prvou zmenou vlastníka psa, najneskôr však do ...

Zobraziť aktualitu »