Aktuality

Zápisnica č. 3/2023

  Zápisnica č. 3/2023 zo zasadnutia obecného zastupiťelstva, konaného dňa 15. 7. 2023 o 16,30h v oreistoroch obecného úradu obce Sihla Zápisnica

Zobraziť aktualitu »

TKO a separovaný odpad

Harmonogram zberu TKO  a separovaného odpadu na rok 2022:   Harmonogram zberu TKO na rok 2022   Plagat_Stastne_a_vytriedene_Vianoce_A4 Koncom minulého roka sme vás upozornili na našu sériu vzdelávacích videí – Čo kam patrí? Sú to krátke a hravé videá, v ktorých rozoberáme problematické druhy odpadov, pri ktorých občania často zaváhajú, do ktorého kontajnera alebo vreca ich vhodiť. Natočili sme ďalšie ...

Zobraziť aktualitu »

Hlásky z MAS – ky

hlasky z MAS-ky 2021 01   hlasky z MAS-ky 2021 02 hlasky z MAS-ky 2021 03 hlasky z MAS-ky 2021 04 hlasky z MAS-ky 2022 01 hlasky_z_MAS-ky 2022 02-03

Zobraziť aktualitu »

Putovný súbor knižničného fondu

Verejná knižnica Mikuláša Kováča zapožičala obecnej knižnici súbor knižničného fondu, ktorý je v ponuke na výpožičku v obecnej knižnici po dohode s Mgr. Kováčovou.  

Zobraziť aktualitu »

ORPZ Brezno -Vyzývame chodcov

  VYZÝVAME CHODCOV   PRECHÁDZAJTE CEZ CESTU PODĽA MOŽNOSTÍ LEN CEZ PRIECHOD PRE CHODCOV, RESP. NA MIESTACH NA TO URČENÝCH, NESPOLIEHAJTE SA NA TO, ŽE TEN DRUHÝ DODRŽÍ PRAVIDLÁ CESTNEJ PREMÁVKY – BERTE DO ÚVAHY CHYBY DRUHÝCH, CEZ PRIECHOD PRE CHODCOV NEBEŽTE, NIKDY NEPRECHÁDZAJTE CEZ CESTU TESNE PRED STOJACIM AUTOBUSOM, ALEBO NÁKLADNÝM AUTOM, MAJTE NA SEBE VIDITEĽNE UMIESTNENÉ REFLEXNÉ PRVKY, ...

Zobraziť aktualitu »

Kniha pre heligonkára

  Je nám veľkým potešením, že pre všetkých , ktorí majú záujem o hru na heligónku práve vyšla  kniha od známeho autora Jozefa Opatovského .   Bližšie informácie o nej si môžte pozrieť na nasledujúcom odkaze:   https://opatovskyjozef.webnode.sk/harmonikova-akademia/hudobna-teoria/   V nej nájdete rôzne techniky hrania na heligónku prakticky overené na žiakoch Harmonikovej akadémie, kde každému jednému žiakovi bola napísaná hra ...

Zobraziť aktualitu »