Nezaradené

Oznámenie o strategickom dokumente

   Obstarávateľ Obec Lom nad Rimavicou predložil Okresnému úradu Brezno, odboru starostlivosti o životné prostredie, štátnej správe posudzovania vplyvov na životné prostredie oznámenie o strategickom dokumente   „Územný plán obce Lom nad Rimavicou“.      Ako dotknutá obec podľa § 6 ods. 5 zákona č. 24/2006 o posudzovaní vplyvov na životné prostredie informujeme verejnosť, kde a kedy možno do oznámenia o ...

Zobraziť aktualitu »

Humanitárna pomoc pre Ukrajinu, важливі контакти

Web pre nahlasovanie pomoci pre Ukrajinu (prijímanie aj poskytovanie pomoci) https://www.ktopomozeukrajine.sk/   Web – informácie pre občanov Ukrajiny https://ua.gov.sk/     Zoznam pracovísk cudzineckej polície: https://www.minv.sk/?ocp   Ubytovanie www.pomocpreukrajinu.sk ua@minv.sk   Informácie pre občanov, firmy a organizácie ochotné pomôcť www.ktopomozeukrajine.sk   Informácie a pomoc – situácia na Ukrajine https://www.mic.iom.sk/sk/novinky/757-info-ukrajina.html       Združenie miest a obcí Slovenska zriadilo Transparentný účet na pomoc ...

Zobraziť aktualitu »

Oznámenie o zrušení prerokovaní zriadenia lokality ..

Oznámenie o zrušení prerokovaní zriadenia lokality SKUEV4026 Lúky Poľany do národného zoznamu území európskeho významu vyhlaska _MZP_Luky Polany_ZRUSENIE_24_09_2021     Verejná vyhláška je zverejnená na úradnej tabuli obce Sihla a na webovej stránke Ministerstva životného prostredia SR: https://minzp.sk/uradna-tabula/eu-uzemia/skuev4026-luky-polany.html

Zobraziť aktualitu »