Nezaradené

Registrácia chovu ošípaných do 23.10.2020

Súčinnosť pri registrácii chovov – ošípaných, v nadväznosti na vývoj nákazovej situácie v africkom more ošípaných na Slovensku. Regionálna veterinárna a potravinová spáva Banská Bystrica (ďalej RVPS Banská Bystrica) v súlade s §16 zákona č. 39/2007 Z.z. o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákona č. 39/2007 Z.z.) informuje a žiada občanov: 1. o povinnosti registrácie chovov ošípaných ...

Zobraziť aktualitu »

Tlačová správa k elektronickému sčítaniu 2021

  Zverejňujeme tlačovú správu (TS) za Banskobystrický kraj o priebehu sčítania domov a bytov za prvé tri mesiace sčítania. Informácie si môžete prečítať v nasedujúcom článku:  +TS_Banskobystrický kraj_za august   ·         V období 21. – 27.09.2020 je možné v rámci pilotného testovania systému ESO skúšobne sa sčítať prostredníctvom linku a následne vyplniť dotazník spätnej väzby pre prípad rôznych podnetov:       https://pilot.scitanie.sk

Zobraziť aktualitu »