Úradná tabuľa

Informácie o mimoriadnej zmene CP v autobusovej doprave od 2.4.2020

Banskobystrický samosprávny kraj informuje o zmenách cestovných poriadkov liniek prímestskej autobusovej dopravy v režime nazvanom „Sobota Plus“, ktoré vstúpia do platnosti od 2.4.2020.   Tieto zmeny zavádzame spolu s dopravcami v súvislosti s ohrozením verejného zdravia II. stupňa ochorením známym ako COVID-19. Rovnako tak reagujeme na zásadný pokles počtu cestujúcich. V nadväznosti na mnohé opatrenia prijaté v priestore Slovenska zavádzame do odvolania režim „Sobota Plus“, ...

Zobraziť aktualitu »

Prerušenie vyučovania v školách a školských zariadeniach do odvolania

                                         ROZHODNUTIE Rozhodnutie ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR z 26. marca 2020  číslo: 2020/10610:1-A1030 , ktorým s účinnosťou od 30. marca 2020 prerušuje vyučovanie až do odvolania a taktiež určil nové termíny podávania žiadostí o prijatie dieťaťa do materskej školy, zápisov zo ...

Zobraziť aktualitu »

Pohrebné obrady

Ústredný krízový štáb, ktorý je koordinačným orgánom vlády Slovenskej republiky na riešenie krízovej situácie mimo času vojny a vojnového stavu s účinnosťou od 10.3.2020 zakázal organizovať a usporadúvať hromadné podujatia, športovej, kultúrnej, spoločenskej či inej povahy po dobu 14 kalendárnych dní. Ďalšie podrobnosti o tejto problematike je možné nájsť v priebežne zverejňovaných informáciách na internetovej stránke Úradu verejného zdravotníctva SR: ...

Zobraziť aktualitu »

Zmena stránkových hodín obecného úradu

  Obec Sihla oznamuje občanom zmenu stránkových hodín Obecného úradu v Sihle od 16.03.2020 do odvolania nasledovne: pondelok, streda, piatok             8:00 hod. – 11:00 hod. V prípade, že potrebujete vyplniť tlačivá, potvrdenia – môžete tieto nechať v schránke, prosím nezabudnite vyplniť osobné údaje. Prípadne na seba nechajte aj telefonický kontakt.  V prípade potreby nás môžete ...

Zobraziť aktualitu »

Okresné riaditeľstvo policajného zboru v Brezne oznamuje

Okresné riaditeľstvo policajného zboru v Brezne oznamuje úpravu stránkových hodín v týždni určených na vybavovanie žiadostí občanov na oddelenich OR PZ V súvislosti s vyhlásením mimoriadnej situácie s ohrozením verejného zdravia II. stupňa z dôvodu ochorenia COVID-19 zverejňujeme upozornenie, kde je upravený rozsah stránkových hodín v týždni určených na vybavovanie žiadostí občanov nasledovne:   v čase od 08.00 hod. do 11.00 ...

Zobraziť aktualitu »

Lekára kontaktujte telefonicky

      O Z N A M Praktický lekár pre dospelých MUDr. Juraj Pepich  oznamuje svojim pacientom,            že s okamžitou platnosťou z dôvodu vyhlásenia mimoriadnej sitúácie všetky konzultácie vybavuje len telefonicky. V prípade potreby ho kontaktujte na t.č.  048/6180179,   0902 591 625. Recepty bude vypisovať elektronicky. Návšteva ordinácie je možná len po dohode.

Zobraziť aktualitu »

MV SR vydalo opatrenia pre obce a mestá v súvislosti s ochorením COVID-19 a ÚVZ SR vydalo Rozhodnutia

Vláda vyhlásila núdzový stav:       Vyhlásenie núdzového stavu Najnovšie opatrenia ÚVZSR s účinnosťou od 16.03.2020:  opatrenie UVZ SR o zakaze a obmedzeni prevadzok                          Súhrn opatrení krízového štábu prijatých 12. marca 2020 (PDF, 124 kB) Informácie ministerstva zahraničných vecí Informácie ministerstva zdravotníctva V zmysle záverov zasadnutia ústredného krízového štábu ...

Zobraziť aktualitu »

Zatvorené zákaznícke centrá

Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. Banská Bystrica v záujme ochrany zdravia svojich zákazníkov, ako aj svojich zamestnancov na zákazníckych centrách, z dôvodu minimalizácie rizika šírenia koronavírusového ochorenia COVID-19 oznamuje, že do odvolania sú:   Zákaznícke centrá ZATVORENÉ   Za  účelom vybavenia akýchkoľvek žiadostí, podnetov a reklamácií môžu zákazníci využiť písomnú, elektronickú alebo telefonickú formu komunikácie: e-mail: cc@stvps.sk     telefonická zákaznícka linka : 0850 111 234                                             ...

Zobraziť aktualitu »