Úradná tabuľa

Oznámenie o prerušení distribúcie EE

Stredoslovenská distribučná a.s, oznamuje že dňa: 17.02.2020 t.j. pondelok od 08:00 hod  do 16:00 hod. bude prerušená distribúcia elektriny v našej obci z dôvodu odstraňovania poruchy na zariadeniach distribučnej sústavy. Uvedená porucha sa týka obce Sihla, nie časti Sihla bytovky. 

Zobraziť aktualitu »

Zrušenie prevádzky obchodu COOP Jednota v Sihle – verejná ponuka na prenájom priestorov

COOP Jednota Brezno oznámila na základe rozhodnutia predstavenstva družstva svojím listom doručeným dňa 21.01.2020  – zrušenie prevádzkarne 01 -160 Sihla dňa 28.01.2020 –     Na základe uvedeného, Obec Sihla vyhlasuje dňa 29.01.2020 verejnú ponuku na priamy prenájom priestorov potravín   Vyhlásenie verejnej ponuky na prenájom nebytových priestorov  

Zobraziť aktualitu »

Verejná vyhláška – výzva na odstránenie a okliesnenie stromov a iných porastov v lehote 30 dní

Oznámenie o výrube  Na základe pochôdzky pracovníkmi Stredoslovenskej distribučnej, a.s. (SSD) na NN vedeniach bolo zistené, že porasty v ochrannom písme vedenia Čierny potok, ktoré prechádza katastrom Sihla, dosahujú kritickú vzdialenosť od vodičov a ohrozujú bezpečnosť prevádzky tohto vedenia.  JPRL, s.r.o., ako poverená osoba držiteľa povolenia podľa zákona č. 251/2012 Z.z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov ...

Zobraziť aktualitu »

Ste pripravený na vykurovaciu sezónu?

Vykurovacia sezóna začala. Staráte sa o komín dobre?   Nestihli ste tento rok vyčistiť a skontrolovať Váš komín? Robíte veľkú chybu! S nástupom chladných dní sa začína vykurovacia sezóna, ktorej treba venovať značnú pozornosť. Vzhľadom na to, že dochádza k významnému počtu požiarov z dôvodov poruchy a nevyhovujúceho stavu vykurovacích telies, dymovodov a komínov, pri ktorých vznikajú nevyčísliteľné škody na majetku, nehovoriac o tom, že každoročne vyhasne ...

Zobraziť aktualitu »

Okresný úrad Brezno – vyzýva…

      Okresný úrad Brezno, pozemkový a lesný odbor, ako príslušný orgán ochrany poľnohospodárskej pôdy podľa zákona č.220/2004 Z. z. o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy a o zmene zákona č.245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších noviel, zabezpečuje výkon štátnej správy podľa § 23 citovaného zákona ...

Zobraziť aktualitu »

Ordinačné hodiny – Dr. Pepich – Čierny Balog

Doktor: Amb.PlD.MUDr.Pepich Juraj (MUDr. Juraj Pepich) Druh zariadenia: všeobecná ambulancia pre dospelých  Identifikátor: 66-37820737-A0001 Miesto prevádzkovania: Závodie 5 97652 Čierny Balog Poskytovateľ: MUDr. Juraj Pepich IČO: 37820737 Telefón: +421 486191428 +421 902591625 Ordinačné hodiny platnosť od: 01.04.2019 Pondelok: 7:00-12:00 || 12:30-13:30 Utorok:     7:00-12:00 || 12:30-15:00 Streda:      7:00-12:00 || 12:30-13:30 Štvrtok:    7:00-12:00 || 12:30-15:00 Piatok:      ...

Zobraziť aktualitu »

Informácie o chove ošípaných

Aktuálne informácie z dňa 16.12.2019 o chove ošípaných:   Súčinnost pri registrácii chovu HZ 1 Súčinnosť pri registrácii chovu HZ 2 Info o postupe registrácie 1 ks oš- 1 ošípaná Tlačivo Predaj 1 ks OŠ – Príloha č2 Tlačivo Registrácia chovu 1 ks OŠ – Príloha č1 Tlačivo Registrácia chovu ošípaných 2 ks a viac     Usmernenie pri postupe ...

Zobraziť aktualitu »