Úradná tabuľa

Preteky volských záprahov v Sihle 10.08.2019 o 10:00 hod.

Obec Sihla pozýva všetkých priaznivcov nášho podujatia na 19. ročník pretekov volských záprahov so zahájením o 10:00 hod. Jarmo 2019     Ďakujeme partnerom podujatia                                                                       ...

Zobraziť aktualitu »

Dovolenka od 22.07. – 02.08.2019

    Všeobecný lekár pre dospelých MUDr. Juraj Pepich  oznamuje svojim pacientom, že od 22.07.2019 –  do  02.08.2019 nebude ordinovať z dôvodu dovolenky. Zastupovať ho bude MUDr. Psotka, Štúrova 3, 977 01 Brezno         Ambulancia všeobecného lekára pre dospelých – MUDr. Tomáš Psotka, Štúrova 3,  97701 Brezno Mobil: 0904 880 645 E-mail: psotkamed@centrum.sk   Ordinačné / otváracie hodiny  Pracovný deň ...

Zobraziť aktualitu »

Okresný úrad Brezno – vyzýva…

      Okresný úrad Brezno, pozemkový a lesný odbor, ako príslušný orgán ochrany poľnohospodárskej pôdy podľa zákona č.220/2004 Z. z. o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy a o zmene zákona č.245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších noviel, zabezpečuje výkon štátnej správy podľa § 23 citovaného zákona ...

Zobraziť aktualitu »

Odvolanie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Brezne  odvoláva čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru v územnom obvode okresu Brezno od  22.07.2019 – 12:00 hod.   Vyplaľovanie trávy – To nikdy nerob

Zobraziť aktualitu »

Zasadnutie obecného zastupiteľstva 21.07.2019

Vážení občania, zasadnutie Obecného zastupiteľstva sa uskutoční dňa 21.07.2019 o 15:00 hod. v priestoroch kancelárie starostu Obce Sihla. Obecné zastupiteľstvo sa bude venovať príprave kultúrneho podujatia Jarmo 2019.    

Zobraziť aktualitu »

Ordinačné hodiny – Dr. Pepich – Čierny Balog

Doktor: Amb.PlD.MUDr.Pepich Juraj (MUDr. Juraj Pepich) Druh zariadenia: všeobecná ambulancia pre dospelých  Identifikátor: 66-37820737-A0001 Miesto prevádzkovania: Závodie 5 97652 Čierny Balog Poskytovateľ: MUDr. Juraj Pepich IČO: 37820737 Telefón: +421 486191428 +421 902591625 Ordinačné hodiny platnosť od: 01.04.2019 Pondelok: 7:00-12:00 || 12:30-13:30 Utorok:     7:00-12:00 || 12:30-15:00 Streda:      7:00-12:00 || 12:30-13:30 Štvrtok:    7:00-12:00 || 12:30-15:00 Piatok:      ...

Zobraziť aktualitu »

Informácie o chove ošípaných

Usmernenie pri postupe registrácie chovu s jednou ošípanou na domácu spotrebu Štátna veterinárna a potravinová správa Slovenskej republiky (ďalej ako „ŠVPS SR“) podľa § 6 ods. 2 písm. p) zákona č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“), usmerňuje postup registrácie chovov s maximálne jedným kusom ošípanej určenej na domácu spotrebu. Tento systém registrácie ...

Zobraziť aktualitu »