Historické fotografie

Jarmo – výber z viacerých ročníkov

Staré časy – vlek