Majetok obce

Predaj obecného majetku z dôvodov hodných osobitého zreteľa:

Kúpna zmluva Muchová A.

Zmluva Giertlová  

Zmluva Tagajová  

Zámenná zmluva V. Šnek

Zmluva Mórová

Zmluva Erika Mórová 2

Zmluva s Ovini s.r.o.,

Kúpna zmluva – Marián Ilčík

Dohoda o uznaní vlastníckeho práva s obcou Lom nad Rim.

Zmluva Ilčík M.

Zmluva Ing. Ilčík V.

Zmluva Kováč, Kováčová

 

Nájom obecného majetku z dôvodov hodných osobitého zreteľa:

 

Priamy predaj a nájom majetku: