Obecné symboly

Obecné symboly tvorí: obecný erb, obecná pečať a obecná vlajka

Erb obce Sihla

Blazón erbu

V červenom štíte zo zelenej oblej pažite vyrastajúci zlatý smrek sprevádzaný v horných rohoch štítu striebornými chemickými bankami.

Vlajka obce Sihla

Komentár: Prírodný motív, podľa odtlačku pečatidla obce z 1. polovice 19. storočia. Obsah historického erbu sa doplnil o tzv. sprievodný symbol – banky, keďže v obci pôsobila sklárska huta.

Signatúra HR SR: S-366/2006

Autori: Leon Sokolovský, Sergej Pančák