Obecní poslanci a komisie

Obecní poslanci:

Štefan Amrich – zástupca starostky

Michal Vaculčiak

Lenka Válovčanová

Stanislav Bitala 

Ľubomír Kováč

 

  • Komisia o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov  – predseda Ľubomír Kováč
  • Kultúrna komisia – predseda Štefan Amrich
  • Trestná a poriadková komisia – predseda Lenka Válovčanová