Obecný úrad

ÚRADNÉ HODINY

Pondelok 7:00 – 13:00
Utorok 7:00 – 13:00
Streda 7:00 – 13:00
Štvrtok 7:00 – 13:00
Piatok 7:00 – 12:00

ÚRADNÉ HODINY STAROSTU
V párny týždeň

Pondelok 15:30 – 19:30
Utorok 8:00 – 12:00
Streda 15:30 – 19:30
Štvrtok 8:00 – 12:00
Piatok 15:30 – 19:30

V nepárny týždeň

Pondelok 7:00 – 12:00
Utorok 7:00 – 12:00
Streda 7:00 – 12:00
Štvrtok 7:00 – 12:00
Piatok 7:00 – 12:00

ADRESA:

Obec Sihla
Sihla 73
976 53 Sihla

KONTAKTY

E-mail: obecsihla@gmail.com
Tel.: 048/618 00 70

obr

MAPA – Obecný úrad Sihla