Organizačná štruktúra

Organizačná štruktúra v obci Sihla – platné od 1.1.2019