Overovanie dokumentov

OSVEDČEIE PODPISU

 

 1. Kontakt
 • navštíviť Obecný úrad v Sihle
 • osvedčovanie vykonáva referentka obecného úradu, informácie získate na telefónnom čísle 048/618 00 70,
 1. Čo potrebujeme
 • čestné vyhlásenie alebo vlastná listina, na ktorej sa bude podpis osvedčovať
 • občiansky preukaz
 1. Súvisiace predpisy
 • zákon č. 599/2001 z. o osvedčovaní listín a podpisov na listinách
 • zákon č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch
 1. Poplatky
 • 2,00 €  1 podpis
 1. Lehota na vybavenie
 • na počkanie
 1. Opravný prostriedok
 • nepodáva sa, osvedčujúci nezodpovedá za obsah listiny, na ktorej sa podpis osvedčuje !!!

 

 

OSVEDČOVANIE LISTÍN (odpis, fotokópia) 

 1. Kontakt
 • navštíviť Obecný úrad v Sihle
 • osvedčovanie vykonáva referentka obecného úradu, informácie získate na telefónnom čísle 048/618 00 70
 1. Čo potrebujeme 

. originál listiny a jej fotokópia

 1. Súvisiace predpisy
 • zákon č. 599/2001 z. o osvedčovaní listín a podpisov na listinách 
 • zákon č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch
 1. Poplatky
 • 2,00 €  1 strana
 1. Lehota na vybavenie

      na počkanie

 1. Opravný prostriedok
 • nepodáva sa

 

 

Plná moc