Profil obce

Územnosprávne členenie
Samosprávny kraj: Banskobystrický
Okres: Brezno
Obec: Sihla
Kód obce: 508993
Sociálno – geografické údaje
Počet obyvateľov: 199
Región: Čierny hron
Rozloha: 2692 ha
Nadmorská výška: 980 m. n. m.
Historické údaje
Prvá písomná zmienka: v roku 1760