Turistické atrakcie

Turistické atrakcie v okolí obce Sihla:

Takmer celá časť územia katastra obce Sihla patrí do Chránenej krajinnej oblasti Poľana. Je jedna zo 14 chránených krajinných oblastí na Slovensku. Patrí do geomorfologických celkov Poľana a Veporské vrchy, zasahuje do okresov Banská BystricaBreznoDetva a Zvolen. Bola vyhlásená v roku 1981 a má rozlohu 20 079 ha. Patrí pod 2. stupeň ochrany.

Poľana je najvyššie sopečné pohorie na Slovensku. Na jej území sa nachádza sopka s priemerom kaldery 6 km a obvodom takmer 20 km, ktorá patrí medzi najväčšie vyhasnuté sopky v Európe.

Od roku 1990 patrí medzi jednu zo štyroch slovenských biosférických rezervácií programu UNESCO Človek a biosféra.[1]

Od roku 1998 je v CHKO aj náučný chodník. V roku 2013 bol zrekonštruovaný správou CHKO a Lesmi SR. Dlhší okruh má 17km, kratší 8,5km. Nástup na chodníky je v lokalite Kyslinky (Kyslinky sú malá osada v Poľane, súčasť obce Hrochoť, v okrese Banská Bystrica. Južný okraj osady a územie ľavého brehu Hučavy patrí do chotára obce Očová v okrese Zvolen.) Rekonštrukcia je súčasťou väčšieho projektu slovensko-maďarskej spolupráce, Spoločne za zachovanie prírodných hodnôt na území Poľany a Börzsöny, podporovaného eurofondami.

 

Mapa – CHKO Poľana

 

 

 

Nekonečné prechádzky v krásnej prírode v okolí obce Sihla

 
 
 
 
 
 

                                                                                             

Meandre Kamenistého potoka z vtáčej perspektívy: 

 https://youtu.be/_mrmT5fGnrA