Všeobecne záväzné nariadenia

Všeobecne záväzné nariadenie, skratka VZN, je právna norma vydávaná orgánom samosprávy vo veciach územnej samosprávy a prenesenej štátnej správy, ktorá je všeobecne záväzná pre všetky osoby a subjekty pôsobiace na území daného samosprávneho celku.

Všeobecne záväzné nariadenie môže vydávať obec s pôsobnosťou na území danej obce, mesto s pôsobnosťou na území daného mesta a samosprávny kraj s pôsobnosťou na území daného samosprávneho kraja. Všeobecne záväzné nariadenie schvaľuje zastupiteľstvo. Na jeho prijatie je potrebný súhlas kvalifikovanej väčšiny poslancov zastupiteľstva (v prípade samosprávneho kraja je to trojpätinová väčšina všetkých poslancov, v prípade obce a mesta trojpätinová väčšina prítomných poslancov). Všeobecne záväzné nariadenie musí rešpektovať ústavu a zákony Slovenskej republiky a musí byť v súlade s princípmi právneho štátu.

zdroj: sk.wikipedia.org

PLATNÉ VZN

Číslo VZNNázovDokumentPlatné od
02/2022VZN o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpadySihla-VZN_2_2022-o_miestnych_daniach_a_miestnom_poplatku na rok 202301.01.2023
01/2022VZN o používaní pyrotechnických výrobkov na území obceVZN_1_2022-o_používaní_pyrotechnických_výrobkov01.01.2023
07/2021VZN o používaní pyrotechnických výrobkov na území obceSihla-VZN_7_2021-o_používaní_pyrotechnických_výrobkov01.01.2022
06/2021VZN o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpadySihla-VZN_6_2021-o_miestnych_daniach_a_miestnom_poplatku01.01.2022
05/2021VZN o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území obceSihla-VZN_5_2021-o_nakladaní_s_KO (1)01.01.2022
04/2021VZN o organizácii miestneho referendaSihla-VZN_4_2021-o_organizácii_miestneho_referenda (1)01.01.2022
03/2021VZN o miestnom poplatku za rozvojSihla-VZN_3_2021-o_miestnom_poplatku_za_rozvoj01.01.2022
02/2021VZN o chove, vodení a držaní psov na území obceSihla-VZN_2_2021-o_chove_vodení_a_držaní_psov01.01.2022
01/2021VZN o umiestňovaní volebných plagátov na území obceSihla-VZN_1_2021-o_umiestňovaní_volebných_plagátov01.01.2022
01/2020NEPLATNÉ
O podmienkach určovania a vyberania
miestnych daní na rok 2021
VZN 202101.01.2021
01/2019NEPLATNÉ
O podmienkach určovania a vyberania
miestnych daní na rok 2020
VZN 202001.01.2020
01/2018NEPLATNÉ
O podmienkach určovania a
vyberania miestnych daní pre rok 2019
2019_VZN-1-201901.01.2019