Zasadnutia OcZ

ZASADNUTIA OcZ 2019 

OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO POSLANCI DOKUMENTY
DRUH ZASADNUTIA DÁTUM KONANIA POČET ZÚČASTNENÝCH POSLANCOV OSPRAVEDLNILI SA POZVÁNKY ZÁPISNICE A
UZNESENIA
           
           
           
           
           
           
           
Riadne 30.01.2022     Pozvánka OZ  
Riadne 02.05.2021     POZVÁNKA  
Riadne 13.04.2019     POZVÁNKA  
Riadne 27.01.2019     POZVÁNKA