Zasadnutia OcZ

ZASADNUTIA OcZ 2019 

OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO POSLANCI DOKUMENTY
P.Č. DRUH ZASADNUTIA DÁTUM KONANIA POČET ZÚČASTNENÝCH POSLANCOV OSPRAVEDLNILI SA POZVÁNKY ZÁPISNICE A
UZNESENIA
             
             
             
             
             
             
             
             
             
2 Riadne 13.04.2019     POZVÁNKA  
1 Riadne 27.01.2019     POZVÁNKA